ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ:22-09-2021

by | Sep 22, 2021 | Arecanut (ಆಡಿಕೆ), Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | 0 comments

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:22-09-2021 ರಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಾವಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಈ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೇ  ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಉಳಿದೆಡೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

  • BANTWALA, 22/09/2021, Coca, 27, 10000, 25000, 22500

BANTWALA, 22/09/2021, New Variety, 44, 25000, 50000, 46000

BANTWALA, 22/09/2021, Old Variety, 4, 46000, 51500, 49000

BELTHANGADI, 21/09/2021, New Variety, 50, 24000, 50000, 40000

BELTHANGADI, 21/09/2021, Old Variety, 112, 38170, 51500, 45000

BELTHANGADI, 20/09/2021, Other, 59, 25000, 30000, 28000

BELTHANGADI, 17/09/2021, Coca, 4, 18500, 28500, 25000

BENGALURU, 22/09/2021, Other, 327, 50000, 52000, 51000

BHADRAVATHI, 21/09/2021, Rashi, 418, 44199, 54269, 52538

CHANNAGIRI, 21/09/2021, Rashi, 1604, 49599, 54599, 52053

CHITRADURGA, 21/09/2021, Api, 2, 53119, 53529, 53349

CHITRADURGA, 21/09/2021, Bette, 35, 39829, 40269, 40079

CHITRADURGA, 21/09/2021, Kempugotu, 60, 32500, 32900, 32700

CHITRADURGA, 21/09/2021, Rashi, 15, 52639, 53099, 52889

DAVANAGERE, 18/09/2021, Rashi, 304, 46283, 54179, 51180

HOLALKERE, 21/09/2021, Rashi, 138, 48099, 58099, 51107

HONNALI, 22/09/2021, Rashi, 5, 51901, 51901, 51901

HOSANAGAR, 17/09/2021, Bilegotu, 2, 37889, 38002, 37899

HOSANAGAR, 17/09/2021, Chali, 34, 34569, 46202, 44619

HOSANAGAR, 17/09/2021, Kempugotu, 100, 33899, 42299, 41599

HOSANAGAR, 17/09/2021, Rashi, 5081, 49719, 55129, 54899

HOSANAGAR, 17/09/2021, Sippegotu, 5, 20289, 24889, 23289

KARKALA, 21/09/2021, New Variety, 46, 44000, 50000, 47000

KOPPA, 16/09/2021, Bette, 4, 59659, 59659, 59659

KOPPA, 16/09/2021, Gorabalu, 9, 40199, 40199, 40199

KOPPA, 16/09/2021, Rashi, 41, 57339, 59199, 58099

KOPPA, 16/09/2021, Saraku, 1, 63019, 63019, 63019

KUMTA, 22/09/2021, Chippu, 70, 37869, 42809, 42419

KUMTA, 22/09/2021, Coca, 35, 22869, 38019, 37829

KUMTA, 22/09/2021, Factory, 150, 16019, 22811, 22509

KUMTA, 22/09/2021, Hosa Chali, 400, 46119, 49510, 47899

KUMTA, 19/09/2021, Hale Chali, 5, 47309, 47399, 47350

KUNDAPUR, 18/09/2021, Hale Chali, 3, 36000, 52000, 51500

KUNDAPUR, 18/09/2021, Hosa Chali, 76, 36000, 46000, 42500

MADIKERI, 16/09/2021, Raw, 245, 44328, 44328, 44328

MANGALURU, 17/09/2021, Coca, 1488, 2700, 30500, 29500

PUTTUR, 22/09/2021, Coca, 181, 10500, 26000, 18250

PUTTUR, 22/09/2021, New Variety, 21, 35500, 50000, 42750

SAGAR, 21/09/2021, Bilegotu, 9, 39699, 40229, 39699

SAGAR, 21/09/2021, Chali, 105, 44786, 47516, 46786

SAGAR, 21/09/2021, Coca, 6, 39699, 41199, 39699

SAGAR, 21/09/2021, Kempugotu, 8, 38939, 39399, 38939

SAGAR, 21/09/2021, Rashi, 168, 45099, 51809, 50699

SAGAR, 21/09/2021, Sippegotu, 24, 17786, 28129, 27619

SHIKARIPUR, 16/09/2021, Rashi, 264, 46430, 55830, 51100

SHIVAMOGGA, 22/09/2021, Bette, 1, 50119, 55000, 54539

SHIVAMOGGA, 22/09/2021, Gorabalu, 6, 17110, 41599, 40049

SHIVAMOGGA, 22/09/2021, New Variety, 6, 50599, 51119, 51099

SHIVAMOGGA, 22/09/2021, Rashi, 501, 48509, 54599, 53000

SHIVAMOGGA, 22/09/2021, Saraku, 36, 48619, 75896, 66200

SIDDAPURA, 22/09/2021, Bilegotu, 15, 37699, 42799, 41699

SIDDAPURA, 22/09/2021, Chali, 40, 46208, 49009, 48499

SIDDAPURA, 22/09/2021, Coca, 9, 32009, 39600, 37899

SIDDAPURA, 22/09/2021, Kempugotu, 3, 30099, 39099, 33869

SIDDAPURA, 22/09/2021, Rashi, 30, 49949, 51399, 50399

SIDDAPURA, 22/09/2021, Tattibettee, 3, 38379, 49099, 46109

SIRA, 20/09/2021, Other, 406, 9000, 52000, 51201

SIRSI, 22/09/2021, Bette, 24, 29629, 50589, 45708

SIRSI, 22/09/2021, Bilegotu, 32, 24011, 43899, 41114

SIRSI, 22/09/2021, Chali, 288, 43621, 49699, 48969

SIRSI, 22/09/2021, Rashi, 112, 47669, 52189, 50543

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Bette, 126, 49299, 55399, 55019

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, EDI, 6, 40277, 55309, 55019

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Gorabalu, 52, 37277, 43599, 42309

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Rashi, 174, 45099, 55619, 55309

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Saraku, 104, 40166, 73529, 69529

YELLAPURA, 21/09/2021, Api, 1, 57998, 57998, 57998

YELLAPURA, 21/09/2021, Bilegotu, 12, 36212, 43529, 41812

YELLAPURA, 21/09/2021, Chali, 249, 43612, 49600, 48410

YELLAPURA, 21/09/2021, Coca, 31, 24299, 35012, 34012

YELLAPURA, 21/09/2021, Kempugotu, 1, 31799, 36899, 34580

YELLAPURA, 21/09/2021, Rashi, 251, 49699, 54099, 52699

YELLAPURA, 21/09/2021, Tattibettee, 19, 40242, 49190, 46819

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!