ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ ಮಿಡತೆ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಕೀಟ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಯು ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಇವು.ಮೇಲಿನ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಯುತರು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 • ಈ ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಉಂಟಾಗದು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಾಟಿ ಬರುವುದೇ ಸಂದೇಹ.
 • ಮಿಡತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮೀಸೆಯವು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳು.

 • ಗಿಡ್ಡ ಮೀಸೆಯವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುರನ್ನು ತಿನ್ನುವವುಗಳು.
 • ಎಲ್ಲಾ ಮಿಡತೆಗಳೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

 • ಮಿಡತೆಗಳು, ಜಿರಲೆಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನು ಉಳ್ಳವುಗಳು.
 • ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ್ಗಗಳು ಇವೆ.
 • ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಧ್ಯವೇ ಇದು ಬರಲಿದೆ.
 • ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ  ಸತ್ವ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೀಗಿಸಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದೀತು.
 • ಹಲವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಸತ್ವದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.
 • ಈಗ ಬಂದ ಮಿಡತೆಗಳು ಒಣ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವವುಗಳು.
 • ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಬಂದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವು ಗೌಣವಾಗಬಲ್ಲದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!