18-09-2021 ರಂದು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಧಾರಣೆ

ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಣ್ನೆ ಕಾಳುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Wheat / ಗೋಧಿ, ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ , 1950, 2063

Sona / ಸೋನ , 1700, 2100

Red / ಕೆಂಪು , 1065, 2700

White / ಬಿಳಿ , 1277, 2277

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1850, 2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1309, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ , 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ , 4500, 4850

Sharabathi / ಶರಬತಿ , 1700, 2400

Other / ಇತರೆ , 2000, 2000

ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 , 1446, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 1900, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ , 1700, 2216

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1300, 1772

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ , 1025, 1025

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ , 1800, 1970

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1900, 2753

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ , 1867, 1995

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು , 1693, 2000

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು , 2100, 2693

ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ , 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) , 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ , 3500, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 3480, 4500

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ , 2400, 2400

Sona / ಸೋನ , 3000, 5200

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*), 1328, 2600

Hansa / ಹಂಸ , 2200, 2300

Other / ಇತರೆ , 1910, 4450

 ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ/ Maize 

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ , 1501, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 777, 2080

Yellow / ಹಳದಿ , 1686, 2022

Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ , 4343, 4343

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು , 1490, 1490

Jowar / ಜೋಳ,

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ , 1023, 3400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1000, 1766

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ , 1425, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1280, 1450

Bajra / ಸಜ್ಜೆ :

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1100, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1400, 1750

Other / ಇತರೆ , 1710, 1830

Ragi / ರಾಗಿ:

Fine / ಉತ್ತಮ , 1751, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1820, 3000

Red / ಕೆಂಪು , 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2039, 2079

Other / ಇತರೆ , 1600, 2000

Navane / ನವಣೆ:

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2118, 2709

Other / ಇತರೆ , 2526, 8000

Sajje / ಸಜ್ಜೆ:

Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*), 1359, 1359

Dry Fruits:

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ, ,

Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) , 9500, 13200

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ , 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ:

Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ , 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ , 5200, 7067

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. , 2569, 12669

, 5380, 10810

, 1640, 7912

Flowers:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ , 4000, 4500

 ಸೇವಂತಿಗೆ:

Other / ಇತರೆ (*), 4000, 9000

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ , 1500, 2500

Forest Products:

ಹುಣಸೇಬೀಜ, ,

11000, 11200

ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು,

4200, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 , 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು , 5000, 16000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ , 2500, 5000

Banana /ಬಾಳೆಹಣ್ಣು,

Medium / ಮಧ್ಯಮ  2000, 3900

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ , 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ , 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ , 1000, 4500

 ನಾಟಿ ಬಾಳೆ , 700, 1600

Other / ಇತರೆ , 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

1500, 3500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು , 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು , 3000, 7500

White / ಬಿಳಿ , 3500, 5500

ಸಪೋಟ/ಚಿಕ್ಕು:

Sapota / ಸಪೋಟ , 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ,

600, 2500

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ:

500, 1800

ಮೂಸಂಬಿ:

ಮೊಸಂಬಿ , 2000, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ , 2000, 3000

Karbuja / ಕರಬೂಜ,

 800, 3000

ಬೇರ್ ಆಪಲ್ :

1000, 1500

ದಾಳಿಂಬೆ/ 2300, 16000

ಸೀತಾಫಲ/Seethaphal  3500, 4000

Sheep (For Each) / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು- 6500, 7800

 ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು , 16000, 28000

Oil Seeds:ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು;

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ , 3949, 7611

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ , 3148, 4229

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು , 5209, 5209

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ , 1501, 7776

Natte / ನಾಟಿ , 2670, 7359

Other / ಇತರೆ , 1940, 6900

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

White / ಬಿಳಿ , 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು , 6089, 9555

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ , 4519, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Yellow / ಹಳದಿ , 8250, 8682

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ , 4000, 7802

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, 3333, 6120

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 4509, 5539

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 3501, 5729

Other / ಇತರೆ , 3336, 5609

Safflower / ಕುಸುಬೆ, 3600, 4930

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ , 4712, 8669

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ:  3650, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ , 15000, 16,621

Small / ಸಣ್ಣ , 12000, 12000

Ball / ಬಾಲ್ , 16800, 16800

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ , 7100, 11000

Other / ಇತರೆ , 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

9500, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

8333, 8333

Other:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದದ್ದು

 8000, 18500

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll , 15000, 16000

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಿಲೊ: 28-30

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ:

Achhu / ಅಚ್ಚು , 3050, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ , 3000, 4800

Unde / ಉಂಡೆ , 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ , 3000, 3230

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು , 2900, 3200

PENTI / ಪೆಂಟಿ , 2700, 3630

Other / ಇತರೆ , 2850, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು– 6000, 25000

ಕೊಕೋ: ಹಸಿ ಬೀಜ kg

40-45

ಒಣ ಬೀಜ ಕಿಲೊ.

150-180

Plantation Crops, ,

Arecanut / ಅಡಿಕೆ, ,

Red / ಕೆಂಪು , 39636, 39636

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು , 20289, 27859

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು  23800, 43899

Api / ಅಪಿ , 53739, 60000

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು , 29169, 42570

Coca / ಕೋಕ , 2700, 41701

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ , 28699, 55599

Saraku / ಸರಕು , 46166, 77017

Gorabalu / ಗೊರಬಲು , 18009, 44099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ , 36689, 48919

Chippu / ಚಿಪ್ಪು , 38099, 41599

Rashi / ರಾಶಿ , 34899, 55830

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , 16099, 23261

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ , 5009, 51109

EDI / ಈಡಿ , 41214, 55599

Raw / ರಾ , 44328, 44328

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ , 42500, 51000

Chali / ಚಾಲಿ , 34569, 48090

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ , 36000, 47399

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ , 46099, 46099

Other / ಇತರೆ , 9000, 52000

ಕಾಫಿದರ: 50kg

ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:13,800

ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6300

ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:6200

ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ:138 kg

ರಬ್ಬರ್ ದರ: ಕಿಲೋಗೆ.

RSS4 :174

RSS5-172

LATEX-125

LOT:160.50

SCARP: 103-111

ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ:

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 2000, 4500

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು Pulses:

 ಕಡಲೆಕಾಳು, ,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) , 4009, 7000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 3860, 6069

ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ,

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು , 1737, 10500

ಹೆಸರುಕಾಳು, ,

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು , 2080, 10000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 5269, 6969

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 5009, 7391

Green Peas / ಬಟಾಣಿ; ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ , 7000, 12000

Avare / ಅವರೆ, ,

, 5500, 6000

 ಅಲಸಂದೆ, ,

3012, 6606

8030

ಹುರುಳಿ ಕಾಳು,  2015, 4200

Tur Dal/ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ:8000, 11000

ಕಡಲೆಬೇಳೆ,  6000, 7500

ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, , 8000, 12500

ಹೆಸರುಬೇಳೆ,  8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ,3009, 6825

White / ಬಿಳಿ , 5401, 5401

Red / ಕೆಂಪು , 4050, 6789

ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, 1810, 7000

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್,8600, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು: Spices:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ , 350, 6000

Other / ಇತರೆ , 8000, 10000

 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,

Other / ಇತರೆ , 7639, 16000

Pepper / ಮೆಣಸು,  37000, 41169

Other / ಇತರೆ , 21000, 42299

Turmeric / ಅರಿಶಿನ, 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ , 8419, 8419

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ , 7700, 9500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

6150, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ , 16000, 35000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ , 2366, 11299

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 700, 13000

Guntur / ಗುಂಟೂರು , 16500, 17000

Other / ಇತರೆ , 20000, 23000

ಏಲಕ್ಕಿ: kg ದರ:

ತೋಟದ ಏಲಕ್ಕಿ:600-650

ರಾಶಿ:800-850

ಹಸಿರು ಉತ್ತಮ:1300-1400

ಆಯ್ದದ್ದು: 1200-1300

Vegetables: ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ , 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು , 1600, 2000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 200, 1600

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ , 100, 2400

Puna / ಪೂನ , 550, 2050

Telagi / ತೆಲಗಿ , 250, 1900

Other / ಇತರೆ , 300, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ , 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ , 1000, 1400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 600, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ , 500, 2500

Other / ಇತರೆ , 200, 1624

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 880, 1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು , 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ , 600, 1600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ , 500, 1000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ , 300, 1800

Other / ಇತರೆ , 600, 1200

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 6118, 11900

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 200, 1400

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ , 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ , 700, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, 600, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,600, 2000

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 400, 3200

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,  800, 2800

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ, 1300, 1300

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ , 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) , 1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ , 600, 3500

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,Sweet Potato / ಗೆಣಸು , 1000, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,1000, 30000

Others / ಇತರೆ , 1651, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, , , 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, -, 600, 2000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, 100, 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್  700, 2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, 200, 2200

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ: 300, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, -800, 3000

Raddish / ಮುಲಂಗಿ, -400, 2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, – 800, 2900

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, -, 600, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, -1200, 2800

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, -2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, -1500, 4600

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, -1900, 3000

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, -100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ,- 9300, 11300

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ,800, 1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,600, 2400

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,1000, 2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, 400, 5000

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ, ರಬ್ಬರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!