18-09-2021 ರಂದು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಧಾರಣೆ

by | Sep 18, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | 0 comments

ದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಣ್ನೆ ಕಾಳುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Wheat / ಗೋಧಿ, ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ , 1950, 2063

Sona / ಸೋನ , 1700, 2100

Red / ಕೆಂಪು , 1065, 2700

White / ಬಿಳಿ , 1277, 2277

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1850, 2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1309, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ , 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ , 4500, 4850

Sharabathi / ಶರಬತಿ , 1700, 2400

Other / ಇತರೆ , 2000, 2000

ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 , 1446, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 1900, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ , 1700, 2216

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1300, 1772

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ , 1025, 1025

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ , 1800, 1970

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1900, 2753

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ , 1867, 1995

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು , 1693, 2000

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು , 2100, 2693

ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ , 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) , 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ , 3500, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 3480, 4500

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ , 2400, 2400

Sona / ಸೋನ , 3000, 5200

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*), 1328, 2600

Hansa / ಹಂಸ , 2200, 2300

Other / ಇತರೆ , 1910, 4450

 ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ/ Maize 

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ , 1501, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 777, 2080

Yellow / ಹಳದಿ , 1686, 2022

Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ , 4343, 4343

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು , 1490, 1490

Jowar / ಜೋಳ,

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ , 1023, 3400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1000, 1766

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ , 1425, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1280, 1450

Bajra / ಸಜ್ಜೆ :

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1100, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1400, 1750

Other / ಇತರೆ , 1710, 1830

Ragi / ರಾಗಿ:

Fine / ಉತ್ತಮ , 1751, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1820, 3000

Red / ಕೆಂಪು , 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2039, 2079

Other / ಇತರೆ , 1600, 2000

Navane / ನವಣೆ:

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2118, 2709

Other / ಇತರೆ , 2526, 8000

Sajje / ಸಜ್ಜೆ:

Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*), 1359, 1359

Dry Fruits:

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ, ,

Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) , 9500, 13200

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ , 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ:

Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ , 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ , 5200, 7067

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. , 2569, 12669

, 5380, 10810

, 1640, 7912

Flowers:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ , 4000, 4500

 ಸೇವಂತಿಗೆ:

Other / ಇತರೆ (*), 4000, 9000

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ , 1500, 2500

Forest Products:

ಹುಣಸೇಬೀಜ, ,

11000, 11200

ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು,

4200, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 , 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು , 5000, 16000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ , 2500, 5000

Banana /ಬಾಳೆಹಣ್ಣು,

Medium / ಮಧ್ಯಮ  2000, 3900

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ , 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ , 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ , 1000, 4500

 ನಾಟಿ ಬಾಳೆ , 700, 1600

Other / ಇತರೆ , 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

1500, 3500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು , 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು , 3000, 7500

White / ಬಿಳಿ , 3500, 5500

ಸಪೋಟ/ಚಿಕ್ಕು:

Sapota / ಸಪೋಟ , 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ,

600, 2500

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ:

500, 1800

ಮೂಸಂಬಿ:

ಮೊಸಂಬಿ , 2000, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ , 2000, 3000

Karbuja / ಕರಬೂಜ,

 800, 3000

ಬೇರ್ ಆಪಲ್ :

1000, 1500

ದಾಳಿಂಬೆ/ 2300, 16000

ಸೀತಾಫಲ/Seethaphal  3500, 4000

Sheep (For Each) / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು- 6500, 7800

 ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು , 16000, 28000

Oil Seeds:ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು;

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ , 3949, 7611

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ , 3148, 4229

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು , 5209, 5209

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ , 1501, 7776

Natte / ನಾಟಿ , 2670, 7359

Other / ಇತರೆ , 1940, 6900

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

White / ಬಿಳಿ , 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು , 6089, 9555

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ , 4519, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Yellow / ಹಳದಿ , 8250, 8682

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ , 4000, 7802

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, 3333, 6120

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 4509, 5539

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 3501, 5729

Other / ಇತರೆ , 3336, 5609

Safflower / ಕುಸುಬೆ, 3600, 4930

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ , 4712, 8669

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ:  3650, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ , 15000, 16,621

Small / ಸಣ್ಣ , 12000, 12000

Ball / ಬಾಲ್ , 16800, 16800

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ , 7100, 11000

Other / ಇತರೆ , 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

9500, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

8333, 8333

Other:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದದ್ದು

 8000, 18500

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll , 15000, 16000

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಿಲೊ: 28-30

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ:

Achhu / ಅಚ್ಚು , 3050, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ , 3000, 4800

Unde / ಉಂಡೆ , 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ , 3000, 3230

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು , 2900, 3200

PENTI / ಪೆಂಟಿ , 2700, 3630

Other / ಇತರೆ , 2850, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು– 6000, 25000

ಕೊಕೋ: ಹಸಿ ಬೀಜ kg

40-45

ಒಣ ಬೀಜ ಕಿಲೊ.

150-180

Plantation Crops, ,

Arecanut / ಅಡಿಕೆ, ,

Red / ಕೆಂಪು , 39636, 39636

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು , 20289, 27859

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು  23800, 43899

Api / ಅಪಿ , 53739, 60000

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು , 29169, 42570

Coca / ಕೋಕ , 2700, 41701

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ , 28699, 55599

Saraku / ಸರಕು , 46166, 77017

Gorabalu / ಗೊರಬಲು , 18009, 44099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ , 36689, 48919

Chippu / ಚಿಪ್ಪು , 38099, 41599

Rashi / ರಾಶಿ , 34899, 55830

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , 16099, 23261

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ , 5009, 51109

EDI / ಈಡಿ , 41214, 55599

Raw / ರಾ , 44328, 44328

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ , 42500, 51000

Chali / ಚಾಲಿ , 34569, 48090

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ , 36000, 47399

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ , 46099, 46099

Other / ಇತರೆ , 9000, 52000

ಕಾಫಿದರ: 50kg

ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:13,800

ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6300

ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:6200

ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ:138 kg

ರಬ್ಬರ್ ದರ: ಕಿಲೋಗೆ.

RSS4 :174

RSS5-172

LATEX-125

LOT:160.50

SCARP: 103-111

ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ:

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 2000, 4500

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು Pulses:

 ಕಡಲೆಕಾಳು, ,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) , 4009, 7000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 3860, 6069

ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ,

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು , 1737, 10500

ಹೆಸರುಕಾಳು, ,

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು , 2080, 10000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 5269, 6969

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 5009, 7391

Green Peas / ಬಟಾಣಿ; ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ , 7000, 12000

Avare / ಅವರೆ, ,

, 5500, 6000

 ಅಲಸಂದೆ, ,

3012, 6606

8030

ಹುರುಳಿ ಕಾಳು,  2015, 4200

Tur Dal/ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ:8000, 11000

ಕಡಲೆಬೇಳೆ,  6000, 7500

ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, , 8000, 12500

ಹೆಸರುಬೇಳೆ,  8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ,3009, 6825

White / ಬಿಳಿ , 5401, 5401

Red / ಕೆಂಪು , 4050, 6789

ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, 1810, 7000

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್,8600, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು: Spices:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ , 350, 6000

Other / ಇತರೆ , 8000, 10000

 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,

Other / ಇತರೆ , 7639, 16000

Pepper / ಮೆಣಸು,  37000, 41169

Other / ಇತರೆ , 21000, 42299

Turmeric / ಅರಿಶಿನ, 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ , 8419, 8419

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ , 7700, 9500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

6150, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ , 16000, 35000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ , 2366, 11299

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 700, 13000

Guntur / ಗುಂಟೂರು , 16500, 17000

Other / ಇತರೆ , 20000, 23000

ಏಲಕ್ಕಿ: kg ದರ:

ತೋಟದ ಏಲಕ್ಕಿ:600-650

ರಾಶಿ:800-850

ಹಸಿರು ಉತ್ತಮ:1300-1400

ಆಯ್ದದ್ದು: 1200-1300

Vegetables: ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ , 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು , 1600, 2000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 200, 1600

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ , 100, 2400

Puna / ಪೂನ , 550, 2050

Telagi / ತೆಲಗಿ , 250, 1900

Other / ಇತರೆ , 300, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ , 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ , 1000, 1400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 600, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ , 500, 2500

Other / ಇತರೆ , 200, 1624

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 880, 1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು , 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ , 600, 1600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ , 500, 1000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ , 300, 1800

Other / ಇತರೆ , 600, 1200

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 6118, 11900

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 200, 1400

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ , 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ , 700, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, 600, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,600, 2000

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 400, 3200

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,  800, 2800

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ, 1300, 1300

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ , 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) , 1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ , 600, 3500

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,Sweet Potato / ಗೆಣಸು , 1000, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,1000, 30000

Others / ಇತರೆ , 1651, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, , , 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, -, 600, 2000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, 100, 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್  700, 2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, 200, 2200

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ: 300, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, -800, 3000

Raddish / ಮುಲಂಗಿ, -400, 2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, – 800, 2900

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, -, 600, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, -1200, 2800

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, -2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, -1500, 4600

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, -1900, 3000

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, -100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ,- 9300, 11300

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ,800, 1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,600, 2400

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,1000, 2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, 400, 5000

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ, ರಬ್ಬರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!