ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿ ದರ ದಿನಾಂಕ- 20-09-2021

ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 20-09-2021 ರಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ದರ.ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಧಾನ್ಯಗಳು:

Wheat / ಗೋಧಿ, ,

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ , 1950, 2063

Sona / ಸೋನ , 1800, 2100

Red / ಕೆಂಪು (*), 1300, 2600

White / ಬಿಳಿ (*), 1239, 1800

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1850, 1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1309, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*), 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*), 4500, 4850

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*), 1700, 2400

Other / ಇತರೆ (*), 2000, 2000

ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 , 1446, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 1705, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*), 1700, 2233

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1122, 1781

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*), 1025, 1025

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*), 1317, 1890

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1900, 2753

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*), 1787, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*), 1693, 2000

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*), 2100, 2693

ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ (*), 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*), 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 3480, 4500

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*), 2400, 2400

Sona / ಸೋನ (*), 3000, 5200

Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*), 2900, 3000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*), 1285, 2700

Hansa / ಹಂಸ (*), 2200, 2300

Other / ಇತರೆ (*), 1908, 4450

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ,

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1421, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 777, 2080

Yellow / ಹಳದಿ (*), 1686, 2022

Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*), 4343, 4343

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*), 1330, 1500

ಜೋಳ:

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*), 1008, 4800

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 2651

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*), 1410, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1280, 1400

Bajra / ಸಜ್ಜೆ:

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1021, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1400, 1750

Other / ಇತರೆ (*), 1710, 1830

Ragi / ರಾಗಿ:

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 1751, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1820, 3000

Red / ಕೆಂಪು (*), 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2081, 2081

Other / ಇತರೆ (*), 1600, 2000

Navane / ನವಣೆ, ,

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2325, 2688

Other / ಇತರೆ (*), 1829, 3400

Sajje / ಸಜ್ಜೆ:

Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*), 1359, 1359

ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು:

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ, ,

Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*), 9500, 13200

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*), 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ:

Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ (*), 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ (*), 5200, 7067

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*), 2569, 12669

(*), 5380, 10810

(*), 1640, 7912

Flowers:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 1000, 1500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 1000, 3000

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ (*), 500, 1000

ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ:

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*), 11000, 11200

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ,

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 4200, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*), 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು (*), 5000, 16000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*), 2000, 5000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ,

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2000, 3900

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*), 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*), 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*), 1000, 4500

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*), 700, 1600

Other / ಇತರೆ (*), 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*), 1500, 3500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು (*), 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು (*), 4000, 7500

White / ಬಿಳಿ (*), 3500, 5500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ (*), 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ, ,

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*), 700, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ,

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*), 500, 1900

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ, ,

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*), 2000, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*), 2000, 3200

Karbuja / ಕರಬೂಜ, ,

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*), 1200, 3000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ, ,

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*), 500, 16000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ, ,

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*), 1500, 2000

Sheep (For Each) / ಕುರಿ, ,

Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*), 6500, 7800

Goat (For Each) / ಮೇಕೆ, ,

Goat / ಆಡು (*), 2650, 7900

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*), 3949, 7611

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*), 3189, 4805

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*), 5329, 5329

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*), 555, 7776

Natte / ನಾಟಿ (*), 2670, 7359

Other / ಇತರೆ (*), 1940, 6900

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

Red / ಕೆಂಪು (*), 11000, 12000

White / ಬಿಳಿ (*), 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು (*), 6201, 9100

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4519, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*), 4000, 7351

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, ,

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*), 3099, 6269

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4509, 5539

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 3501, 5729

Other / ಇತರೆ (*), 3336, 5609

Safflower / ಕುಸುಬೆ, ,

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*), 3600, 5300

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4712, 8669

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ,

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*), 3650, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*), 15000, 20200

Small / ಸಣ್ಣ (*), 12000, 12000

Ball / ಬಾಲ್ (*), 16500, 16552

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ , 7100, 11000

Other / ಇತರೆ , 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ , 9500, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು , 8333, 8333

ಇತರ:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ , 8000, 18500

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll , 8000, 16000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ , 1000, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು , 10000, 12000

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 10000, 20000

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಿಲೋ : 28-29

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ, ,

Achhu / ಅಚ್ಚು (*), 3000, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*), 3000, 4800

Unde / ಉಂಡೆ (*), 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ (*), 2900, 3220

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*), 2900, 3200

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*), 2700, 3630

Other / ಇತರೆ (*), 2850, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು, ,

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*), 6000, 24000

Coco Beens / ಕೊಕ್ಕೋ ಹಸಿ ಬೀಜ:ಕಿಲೊ 45

ಒಣ ಬೀಜ:  175 , 185

ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು:

Arecanut / ಅಡಿಕೆ, ,

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು , 23289, 25000

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು, 37000, 38002

Api / ಅಪಿ , 54039, 60000

Coca / ಕೋಕ ,37,000, 39501

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ , 55690, 49009

Saraku / ಸರಕು , 69166, 73500

Gorabalu / ಗೊರಬಲು , 18009, 43599

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ, 36689, 48919

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*), 40219, 43239

Rashi / ರಾಶಿ (*), 34899, 55830

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ , 36000, 50000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ , 36000, 52000

Pator ಪಟೋರ್:28,000-40500

ಉಳ್ಳಿ ಗಡ್ದೆ :15,000-31500

ಕರಿ ಗೋಟು: 15000-31500

ಕಾಫಿದರ: 50kg

ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:13,800

ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6300

ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:6200

ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ:138 kg

ರಬ್ಬರ್ ದರ: ಕಿಲೋಗೆ.

RSS4 :171

RSS5-168

LATEX-122

LOT:160.00

SCARP: 103-111

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು, ,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) , 3333, 6300

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 3868, 6069

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ,

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು , 1812, 10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು, ,

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು , 2000, 11000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 5269, 6969

Green Peas / ಬಟಾಣಿ, ,

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ , 7000, 12000

Avare / ಅವರೆ, ,

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) , 5500, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ, ,

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) , 1677, 6606

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ), ,

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) , 8030, 8030

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ,

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) , 2202, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ,

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ , 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ,

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ , 6000, 7500

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ,

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ , 8000, 12500

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ,

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ , 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, ,

Tur / ತೊಗರಿ , 2615, 8000

Red / ಕೆಂಪು , 4211, 6789

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ,

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು , 1810, 7000

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್, ,

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ , 8600, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ,

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ , 350, 6000

Other / ಇತರೆ , 8000, 10000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ , 7639, 12509

Pepper / ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು , 36889, 42899

Other / ಇತರೆ , 36599, 42299

Turmeric / ಅರಿಶಿನ, ,

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ , 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ , 8229, 8229

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ , 7700, 9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ , 3525, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ , 16000, 35000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ , 2366, 11299

Local / ಸ್ಥಳೀಯ  700, 20000

Guntur / ಗುಂಟೂರು , 16500, 17000

Other / ಇತರೆ , 20000, 23000

ಜಾಯೀ ಕಾಯಿ: ಕಿಲೋ:190-210

ಜಾಯೀ ಪತ್ರೆ: 800-1000

ಏಲಕ್ಕಿ: kg ದರ:

ತೋಟದ ಏಲಕ್ಕಿ:600-650

ರಾಶಿ:800-850

ಹಸಿರು ಉತ್ತಮ:1300-1400

ಆಯ್ದದ್ದು: 1200-1300

ದಾಲ್ಚಿನಿ: 600-800

ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ , 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು , 1400, 2200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 200, 1700

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ , 100, 2400

Puna / ಪೂನ , 700, 2300

Telagi / ತೆಲಗಿ , 200, 1300

Other / ಇತರೆ , 300, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ , 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ , 1000, 1400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 600, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ , 500, 2500

Other / ಇತರೆ , 300, 1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 910, 2200

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು , 600, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ , 600, 1200

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ , 500, 1000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ , 400, 1800

Other / ಇತರೆ , 600, 1200

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 6250, 11900

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 200, 1200

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ , 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ,

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ , 800, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, ,

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ , 300, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ , 600, 2000

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ , 400, 3200

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ , 800, 2600

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ, ,

Cowpea (Veg)/ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, 1700, 1700

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ , 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್)  1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ,

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ , 600, 4000

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,

Sweet Potato / ಗೆಣಸು , 875, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ , 1000, 5000

Others / ಇತರೆ , 1938, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, ,

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು , 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, ,

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ , 400, 2000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, ,

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ , 100, 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್, ,

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ , 700, 2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ , 200, 2200

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ, ,

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ , 300, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, ,

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ , 800, 3300

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ, ,

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ , 400, 2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ,

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ , 800, 2900

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ , 500, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, ,

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) , 1200, 2600

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, ,

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ , 2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ,

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ , 1500, 4600

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, ,

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ , 1900, 3200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ,

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ , 100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ,

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ , 9300, 11300

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ , 700, 1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು , 600, 2200

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ , 1000, 2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ,

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು , 400, 5000

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ, , Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ , 1100, 1900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!