ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿ ದರ ದಿನಾಂಕ- 20-09-2021

by | Sep 20, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | 0 comments

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 20-09-2021 ರಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ದರ.ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಧಾನ್ಯಗಳು:

Wheat / ಗೋಧಿ, ,

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ , 1950, 2063

Sona / ಸೋನ , 1800, 2100

Red / ಕೆಂಪು (*), 1300, 2600

White / ಬಿಳಿ (*), 1239, 1800

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1850, 1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1309, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*), 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*), 4500, 4850

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*), 1700, 2400

Other / ಇತರೆ (*), 2000, 2000

ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 , 1446, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 1705, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*), 1700, 2233

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1122, 1781

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*), 1025, 1025

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*), 1317, 1890

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1900, 2753

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*), 1787, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*), 1693, 2000

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*), 2100, 2693

ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ (*), 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*), 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 3480, 4500

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*), 2400, 2400

Sona / ಸೋನ (*), 3000, 5200

Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*), 2900, 3000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*), 1285, 2700

Hansa / ಹಂಸ (*), 2200, 2300

Other / ಇತರೆ (*), 1908, 4450

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ,

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1421, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 777, 2080

Yellow / ಹಳದಿ (*), 1686, 2022

Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*), 4343, 4343

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*), 1330, 1500

ಜೋಳ:

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*), 1008, 4800

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 2651

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*), 1410, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1280, 1400

Bajra / ಸಜ್ಜೆ:

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1021, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1400, 1750

Other / ಇತರೆ (*), 1710, 1830

Ragi / ರಾಗಿ:

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 1751, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1820, 3000

Red / ಕೆಂಪು (*), 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2081, 2081

Other / ಇತರೆ (*), 1600, 2000

Navane / ನವಣೆ, ,

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2325, 2688

Other / ಇತರೆ (*), 1829, 3400

Sajje / ಸಜ್ಜೆ:

Sajje / ಸಜ್ಜೆ (*), 1359, 1359

ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು:

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ, ,

Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*), 9500, 13200

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*), 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ:

Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ (*), 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ (*), 5200, 7067

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*), 2569, 12669

(*), 5380, 10810

(*), 1640, 7912

Flowers:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 1000, 1500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 1000, 3000

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ (*), 500, 1000

ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ:

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*), 11000, 11200

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ,

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 4200, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*), 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು (*), 5000, 16000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*), 2000, 5000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ,

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2000, 3900

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*), 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*), 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*), 1000, 4500

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*), 700, 1600

Other / ಇತರೆ (*), 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*), 1500, 3500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು (*), 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು (*), 4000, 7500

White / ಬಿಳಿ (*), 3500, 5500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ (*), 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ, ,

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*), 700, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ,

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*), 500, 1900

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ, ,

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*), 2000, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*), 2000, 3200

Karbuja / ಕರಬೂಜ, ,

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*), 1200, 3000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ, ,

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*), 500, 16000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ, ,

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*), 1500, 2000

Sheep (For Each) / ಕುರಿ, ,

Sheep Small / ಕುರಿ ಚಿಕ್ಕದು (*), 6500, 7800

Goat (For Each) / ಮೇಕೆ, ,

Goat / ಆಡು (*), 2650, 7900

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*), 3949, 7611

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*), 3189, 4805

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*), 5329, 5329

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*), 555, 7776

Natte / ನಾಟಿ (*), 2670, 7359

Other / ಇತರೆ (*), 1940, 6900

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

Red / ಕೆಂಪು (*), 11000, 12000

White / ಬಿಳಿ (*), 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು (*), 6201, 9100

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4519, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*), 4000, 7351

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, ,

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*), 3099, 6269

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 4509, 5539

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 3501, 5729

Other / ಇತರೆ (*), 3336, 5609

Safflower / ಕುಸುಬೆ, ,

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*), 3600, 5300

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4712, 8669

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ,

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*), 3650, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*), 15000, 20200

Small / ಸಣ್ಣ (*), 12000, 12000

Ball / ಬಾಲ್ (*), 16500, 16552

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ , 7100, 11000

Other / ಇತರೆ , 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ , 9500, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು , 8333, 8333

ಇತರ:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ , 8000, 18500

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll , 8000, 16000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ , 1000, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು , 10000, 12000

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 10000, 20000

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಿಲೋ : 28-29

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ, ,

Achhu / ಅಚ್ಚು (*), 3000, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*), 3000, 4800

Unde / ಉಂಡೆ (*), 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ (*), 2900, 3220

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*), 2900, 3200

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*), 2700, 3630

Other / ಇತರೆ (*), 2850, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು, ,

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*), 6000, 24000

Coco Beens / ಕೊಕ್ಕೋ ಹಸಿ ಬೀಜ:ಕಿಲೊ 45

ಒಣ ಬೀಜ:  175 , 185

ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು:

Arecanut / ಅಡಿಕೆ, ,

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು , 23289, 25000

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು, 37000, 38002

Api / ಅಪಿ , 54039, 60000

Coca / ಕೋಕ ,37,000, 39501

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ , 55690, 49009

Saraku / ಸರಕು , 69166, 73500

Gorabalu / ಗೊರಬಲು , 18009, 43599

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ, 36689, 48919

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*), 40219, 43239

Rashi / ರಾಶಿ (*), 34899, 55830

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ , 36000, 50000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ , 36000, 52000

Pator ಪಟೋರ್:28,000-40500

ಉಳ್ಳಿ ಗಡ್ದೆ :15,000-31500

ಕರಿ ಗೋಟು: 15000-31500

ಕಾಫಿದರ: 50kg

ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:13,800

ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6300

ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:6200

ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ:138 kg

ರಬ್ಬರ್ ದರ: ಕಿಲೋಗೆ.

RSS4 :171

RSS5-168

LATEX-122

LOT:160.00

SCARP: 103-111

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು, ,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) , 3333, 6300

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 3868, 6069

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ,

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು , 1812, 10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು, ,

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು , 2000, 11000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ , 5269, 6969

Green Peas / ಬಟಾಣಿ, ,

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ , 7000, 12000

Avare / ಅವರೆ, ,

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) , 5500, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ, ,

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) , 1677, 6606

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ), ,

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) , 8030, 8030

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ,

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) , 2202, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ,

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ , 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ,

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ , 6000, 7500

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ,

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ , 8000, 12500

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ,

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ , 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, ,

Tur / ತೊಗರಿ , 2615, 8000

Red / ಕೆಂಪು , 4211, 6789

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ,

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು , 1810, 7000

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್, ,

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ , 8600, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ,

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ , 350, 6000

Other / ಇತರೆ , 8000, 10000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ , 7639, 12509

Pepper / ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು , 36889, 42899

Other / ಇತರೆ , 36599, 42299

Turmeric / ಅರಿಶಿನ, ,

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ , 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ , 8229, 8229

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ , 7700, 9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ , 3525, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ , 16000, 35000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ , 2366, 11299

Local / ಸ್ಥಳೀಯ  700, 20000

Guntur / ಗುಂಟೂರು , 16500, 17000

Other / ಇತರೆ , 20000, 23000

ಜಾಯೀ ಕಾಯಿ: ಕಿಲೋ:190-210

ಜಾಯೀ ಪತ್ರೆ: 800-1000

ಏಲಕ್ಕಿ: kg ದರ:

ತೋಟದ ಏಲಕ್ಕಿ:600-650

ರಾಶಿ:800-850

ಹಸಿರು ಉತ್ತಮ:1300-1400

ಆಯ್ದದ್ದು: 1200-1300

ದಾಲ್ಚಿನಿ: 600-800

ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ , 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು , 1400, 2200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 200, 1700

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ , 100, 2400

Puna / ಪೂನ , 700, 2300

Telagi / ತೆಲಗಿ , 200, 1300

Other / ಇತರೆ , 300, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ , 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ , 1000, 1400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 600, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ , 500, 2500

Other / ಇತರೆ , 300, 1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 910, 2200

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು , 600, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ , 600, 1200

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ , 500, 1000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ , 400, 1800

Other / ಇತರೆ , 600, 1200

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 6250, 11900

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 200, 1200

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ , 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ,

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ , 800, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, ,

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ , 300, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ , 600, 2000

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ , 400, 3200

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ , 800, 2600

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ, ,

Cowpea (Veg)/ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, 1700, 1700

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ , 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್)  1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ,

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ , 600, 4000

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,

Sweet Potato / ಗೆಣಸು , 875, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ , 1000, 5000

Others / ಇತರೆ , 1938, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, ,

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು , 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, ,

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ , 400, 2000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, ,

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ , 100, 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್, ,

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ , 700, 2200

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ , 200, 2200

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ, ,

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ , 300, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, ,

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ , 800, 3300

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ, ,

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ , 400, 2000

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ,

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ , 800, 2900

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ , 500, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, ,

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) , 1200, 2600

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, ,

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ , 2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ,

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ , 1500, 4600

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, ,

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ , 1900, 3200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ,

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ , 100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ,

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ , 9300, 11300

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ , 700, 1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು , 600, 2200

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ , 1000, 2600

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ,

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು , 400, 5000

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ, , Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ , 1100, 1900

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!