ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ-20-09-2021

by | Sep 20, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), Arecanut (ಆಡಿಕೆ) | 0 comments

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ -20-09-2021 ರಂದು ನಡೆದ ಅಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಚಾಲಿ ಕಿಲೊ 500 ಆಗಿದೆ. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 520 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.

BANTWALA, 20/09/2021, Coca, 19, 10000, 22500, 20000

BANTWALA, 20/09/2021, New Variety, 20, 23500, 50000, 45000

BANTWALA, 20/09/2021, Old Variety, 2, 42500, 51500, 48500

BELTHANGADI, 18/09/2021, New Variety, 73, 27000, 49500, 39500

BELTHANGADI, 17/09/2021, Old Variety, 202, 39500, 51000, 45000

BELTHANGADI, 17/09/2021, Coca, 4, 18500, 28500, 25000

BENGALURU, 20/09/2021, Other, 72, 50000, 52000, 51000

BHADRAVATHI, 17/09/2021, Rashi, 321, 48066, 55099, 53304

CHANNAGIRI, 18/09/2021, Rashi, 849, 48039, 54899, 52913

CHITRADURGA, 18/09/2021, Api, 1, 54039, 54469, 54289

CHITRADURGA, 18/09/2021, Bette, 30, 39719, 40199, 39949

CHITRADURGA, 18/09/2021, Kempugotu, 55, 32600, 33000, 32800

CHITRADURGA, 18/09/2021, Rashi, 10, 53529, 53979, 53759

DAVANAGERE, 18/09/2021, Rashi, 304, 46283, 54179, 51180

HONNALI, 20/09/2021, Rashi, 5, 50299, 50299, 50299

HOSANAGAR, 17/09/2021, Bilegotu, 2, 37889, 38002, 37899

HOSANAGAR, 17/09/2021, Chali, 34, 34569, 46202, 44619

HOSANAGAR, 17/09/2021, Kempugotu, 100, 33899, 42299, 41599

HOSANAGAR, 17/09/2021, Rashi, 5081, 49719, 55129, 54899

HOSANAGAR, 17/09/2021, Sippegotu, 5, 20289, 24889, 23289

HULIYAR, 15/09/2021, Red, 13, 39636, 39636, 39636

KARKALA, 18/09/2021, New Variety, 4, 40000, 49000, 44000

KARKALA, 15/09/2021, Old Variety, 1, 46000, 50500, 50000

KOPPA, 16/09/2021, Bette, 4, 59659, 59659, 59659

KOPPA, 16/09/2021, Gorabalu, 9, 40199, 40199, 40199

KOPPA, 16/09/2021, Rashi, 41, 57339, 59199, 58099

KOPPA, 16/09/2021, Saraku, 1, 63019, 63019, 63019

KUMTA, 19/09/2021, Chippu, 11, 40219, 43239, 42849

KUMTA, 19/09/2021, Coca, 4, 36299, 41209, 40869

KUMTA, 19/09/2021, Factory, 21, 16769, 22699, 22129

KUMTA, 19/09/2021, Hale Chali, 5, 47309, 47399, 47350

KUMTA, 19/09/2021, Hosa Chali, 60, 46091, 47799, 47519

KUNDAPUR, 18/09/2021, Hale Chali, 3, 36000, 52000, 51500

KUNDAPUR, 18/09/2021, Hosa Chali, 76, 36000, 46000, 42500

MADIKERI, 16/09/2021, Raw, 245, 44328, 44328, 44328

MANGALURU, 17/09/2021, Coca, 1488, 2700, 30500, 29500

PUTTUR, 20/09/2021, Coca, 164, 10500, 26000, 18250

PUTTUR, 20/09/2021, New Variety, 62, 35500, 50000, 42750

SAGAR, 20/09/2021, Bilegotu, 21, 24899, 41129, 39799

SAGAR, 20/09/2021, Chali, 182, 42201, 47699, 47099

SAGAR, 20/09/2021, Coca, 16, 29501, 42799, 40699

SAGAR, 20/09/2021, Kempugotu, 2, 35219, 43570, 40199

SAGAR, 20/09/2021, Rashi, 207, 41699, 55099, 54099

SAGAR, 20/09/2021, Sippegotu, 55, 14309, 28129, 27499

SHIKARIPUR, 16/09/2021, Rashi, 264, 46430, 55830, 51100

SHIVAMOGGA, 20/09/2021, Bette, 40, 50058, 55119, 54899

SHIVAMOGGA, 20/09/2021, Gorabalu, 242, 16109, 42999, 41120

SHIVAMOGGA, 20/09/2021, New Variety, 8, 43216, 52669, 50536

SHIVAMOGGA, 20/09/2021, Rashi, 930, 47869, 55399, 53799

SHIVAMOGGA, 20/09/2021, Saraku, 258, 51629, 75396, 66100

SIDDAPURA, 20/09/2021, Bilegotu, 13, 37699, 41699, 41099

SIDDAPURA, 20/09/2021, Chali, 113, 46869, 48699, 48309

SIDDAPURA, 20/09/2021, Coca, 7, 28899, 39399, 38699

SIDDAPURA, 20/09/2021, Kempugotu, 4, 28869, 34499, 33499

SIDDAPURA, 20/09/2021, Rashi, 50, 49099, 52188, 51659

SIDDAPURA, 20/09/2021, Tattibettee, 11, 38012, 49199, 39699

SIRSI, 20/09/2021, Bette, 16, 34899, 48699, 45131

SIRSI, 20/09/2021, Bilegotu, 22, 34067, 44296, 42307

SIRSI, 20/09/2021, Chali, 181, 40009, 48699, 48015

SIRSI, 20/09/2021, Rashi, 65, 45899, 52209, 50944

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Bette, 126, 49299, 55399, 55019

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, EDI, 6, 40277, 55309, 55019

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Gorabalu, 52, 37277, 43599, 42309

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Rashi, 174, 45099, 55619, 55309

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Saraku, 104, 40166, 73529, 69529

TUMAKURU, 15/09/2021, Rashi, 245, 51200, 53200, 52500

YELLAPURA, 20/09/2021, Bilegotu, 3, 37012, 43309, 41869

YELLAPURA, 20/09/2021, Chali, 93, 44009, 48699, 47300

YELLAPURA, 20/09/2021, Coca, 2, 26122, 35312, 33012

YELLAPURA, 20/09/2021, Kempugotu, 1, 32099, 35899, 33499

YELLAPURA, 20/09/2021, Rashi, 80, 49769, 53699, 51589

YELLAPURA, 20/09/2021, Tattibettee, 11, 41000, 49179, 46679

YELLAPURA, 17/09/2021, Api, 1, 60000, 60000, 60000

ದಿನಾಂಕ 20-09-2021 ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದರ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!