ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ದಿನಾಂಕ 17-09-2021 ರ ಧಾರಣೆ

ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 17-09-2021 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ, ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತು, ತರಕಾರಿ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ  ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಗಿವೆ.

Wheat / ಗೋಧಿ


Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*)1950-2063Sona / ಸೋನ (*)1700-2100Red / ಕೆಂಪು (*)1065-2700White / ಬಿಳಿ (*)1277-2277H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)2600-2600Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)1309-3200Medium / ಸಾಧಾರಣ (*)2800-3100Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*)4500-4850Sharabathi / ಶರಬತಿ (*)1750-2450Other / ಇತರೆ (*)2000-2000

Paddy / ಭತ್ತ

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*)1446-2500I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)1900-2400Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*)1902-2500Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)1105-1730Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*)1025-1025Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*)1800-1970Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)1900-2753Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)1200-1890Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*)1740-1973Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*)1707-2000Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*)2100-2693

Rice / ಅಕ್ಕಿ

Coarse / ದಪ್ಪ (*)1900-2700CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*)4000-5600Fine / ಉತ್ತಮ (*)3500-6800Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)2800-4800I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)3850-4200Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*)2400-2400Sona / ಸೋನ (*)3000-5200Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*)1328-2600Hansa / ಹಂಸ (*)2200-2300Other / ಇತರೆ (*)1910-4450

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*)1519-2400Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)777-2080Yellow / ಹಳದಿ (*)1686-2022Sweet Corn (For Biscuits) / ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ (*)4343-4343Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು (*)1490-1490Jowar / ಜೋಳJowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*)1000-3400Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)1000-1766Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*)1410-1820Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)1280-1450Bajra / ಸಜ್ಜೆHybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)1100-2300Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)1425-1700Other / ಇತರೆ (*)1450-1820Ragi / ರಾಗಿFine / ಉತ್ತಮ (*)1751-3000Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)1820-3000Red / ಕೆಂಪು (*)2500-3100Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)2039-2079Navane / ನವಣೆNavane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)2118-2709Other / ಇತರೆ (*)2526-8000Sajje / ಸಜ್ಜೆSajje / ಸಜ್ಜೆ (*)1359-1359

Dry Fruits

Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿLocal(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*)9500-13200Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿDry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*)1000-55000

Cotton / ಹತ್ತಿ:

Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ (*)7370-7540BANNI / ಬನಿ (*)5200-7067D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*)2639-12709(*)5380-10810(*)1640-7912

Flowers

Rose / ಗುಲಾಬಿOther / ಇತರೆ (*)4000-4500Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆOther / ಇತರೆ (*)4000-9000Marygold /Other / ಇತರೆ (*)1500-2500

Forest Products

Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜTamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*)11000-11200Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣುTamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*)4200-17000

Fruits

Apple / ಸೇಬುKasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*)5000-7000Apple / ಸೇಬು (*)6000-13000Orange / ಕಿತ್ತಳೆOrange / ಕಿತ್ತಳೆ (*)2500-9000Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣುMedium / ಮಧ್ಯಮ (*)2400-3500Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*)1000-2200Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*)600-1600Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*)1000-4600Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*)700-1800Other / ಇತರೆ (*)2800-3200Pine Apple / ಅನಾನಸ್Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*)1500-3500Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿBlack / ಕಪ್ಪು (*)2500-3500Green / ಹಸಿರು (*)3000-6000White / ಬಿಳಿ (*)3000-5000Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟSapota / ಸಪೋಟ (*)1800-5000Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿPapaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*)6002-500Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿWater Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*)500-2000Mousambi / ಮೂಸಂಬಿMousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*)2000-4000Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣುGuava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*)2000-3000Karbuja / ಕರಬೂಜKarbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*)800-3000Borehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣುBorehannu / ಬೋರೆಹಣ್ಣು (*)1000-1500Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆPomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*)2000-16000Seethaphal / ಸೀತಾಫಲSeethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*)2000-2500

Oil Seeds

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*)3949-7611Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*)3469-4672Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*)5209-5209Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*)1501-7776Natte / ನಾಟಿ (*)2670-7359Other / ಇತರೆ (*)1940-6900Sesamum / ಎಳ್ಳುWhite / ಬಿಳಿ (*)9600-14500Black / ಕಪ್ಪು (*)6089-9555Mustard / ಸಾಸುವೆOther / ಇತರೆ (*)4519-9500Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್Yellow / ಹಳದಿ (*)8250-8682Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*)6289-7802Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿSunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*)3333-6120Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)4509-5539Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)3501-5750Other / ಇತರೆ (*)3336-5609Safflower / ಕುಸುಬೆSafflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*)3600-5180Gingelly / ಎಳ್ಳುOther / ಇತರೆ (*)4712-8669Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜCastor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*)4385-4385Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜNeem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*)3650-24131Copra / ಕೊಬ್ಬರಿCopra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*)15000-20200Small / ಸಣ್ಣ (*)12000-12000Ball / ಬಾಲ್ (*)16800-16800Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*)7100-11000Other / ಇತರೆ (*)4500-11000Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜGround Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*)9000-12000Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳುGurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*)8333-8333

Other

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿIISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*)8000-18500Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*)15000-16000Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*)1000-25000Big / ದೊಡ್ಡದು (*)10000-10000Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)10000-20000Jaggery / ಬೆಲ್ಲAchhu / ಅಚ್ಚು (*)3050-5000Mudde / ಮುದ್ದೆ (*)3000-4800Unde / ಉಂಡೆ (*)3500-4000Yellow / ಹಳದಿ (*)3000-3230Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*)2900-3200PENTI / ಪೆಂಟಿ (*)2700-3630Other / ಇತರೆ (*)2850-5000Tender Coconut / ಎಳನೀರುTender Coconut / ಎಳನೀರು (*)6000-25000  ಖೊಕೋ ಕಿಲೋ 40-45 ಒಣ -180

Plantation Crops

Arecanut / ಅಡಿಕೆRed / ಕೆಂಪು (*)39636-39636Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*)20289-27859Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*)23800-43899Api / ಅಪಿ (*)53739-60000Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*)29169-42570Coca / ಕೋಕ (*)2700-41701Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*)28699-55599Saraku / ಸರಕು (*)46166-77017Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*)18009-44099Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*)36689-48919Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*)38099-41599Rashi / ರಾಶಿ (*)34899-55830Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*)16099-23261New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*)5009-51109EDI / ಈಡಿ (*)41214-55599Raw / ರಾ (*)44328-44328Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*)42500-51000Chali / ಚಾಲಿ (*)34569-48090Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*)36000-47399Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*)36000-52000Other / ಇತರೆ (*)9000-52000Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆLocal / ಸ್ಥಳೀಯ (*)2000-4500 ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೇಡ್RRS 4:ಕಿಲೋ- 171.50 ಲಾಟ್: ಕಿಲೋ-160.50 ಸ್ಕ್ರಾಪ್:ಕಿಲೋ-103-111 ಕಾಫೀ 50 kg ರೊಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:6150 ರೊಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ: ಕಿಲೋ 137 ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್:13,800 ಅರೆಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6300

Pulses

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳುAverage(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*)4009-7000Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)3229-5900Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳುBlack Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*)1737-9300Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳುGreen Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*)2080-10000Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)5269-6969Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)5009-7391Green Peas / ಬಟಾಣಿGreen Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)12200-14000Avare / ಅವರೆAvare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*)5600-6000Cowpea / ಅಲಸಂದೆCowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*)3012-6606Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*)4612-8030Moath / ಮೋತ್Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*)8000-8200Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳುHorse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*)2015-4000Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆTur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*)8000-11000Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆBengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*)6000-7500Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆBlack Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*)8000-13000Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆGreen Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*)8800-11000Tur / ತೊಗರಿTur / ತೊಗರಿ (*)2015-6900White / ಬಿಳಿ (*)5401-5401Red / ಕೆಂಪು (*)3355-6601Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳುAlasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*)2919-6900Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*)8600-9000

Spices

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿGarlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*)400-6000Other / ಇತರೆ (*)5000-9000Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿOther / ಇತರೆ (*)76391-6000Pepper / ಮೆಣಸುBlack Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*)37000-41169Other / ಇತರೆ (*)21000-42299Turmeric / ಅರಿಶಿನTurmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*)9000-13000Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್Other / ಇತರೆ (*)8419-8419Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜMethiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*)7700-9500Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*)30151-3000Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿByadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*)32000-35000Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*)1600-13000Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)7001-8000Guntur / ಗುಂಟೂರು (*)16500-17000Other / ಇತರೆ (*)20000  23000,ಜಾಯೀ ಕಾಯಿ ಕಿಲೋ.190-210 ಜಾಯೀ ಪತ್ರೆ : 850-900 ದಾಳ್ಚಿನಿ 800-900.

Vegetables

Onion / ಈರುಳ್ಳಿBellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*)1800-2200Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*)1600-2250Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)200-1500Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*)200-2500Puna / ಪೂನ (*)500-2000Telagi / ತೆಲಗಿ (*)200-1600Other / ಇತರೆ (*)300-2000Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆChandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*)700-700Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*)1000-1300Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)700-2000Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*)500-2500Other / ಇತರೆ (*)200-1624Cauliflower / ಹೂಕೋಸುLocal / ಸ್ಥಳೀಯ (*)880-1800Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*)600-4200Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿRound / ರೌಂಡ್ (*)600-1600Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*)600-1200Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*)300-2200Other / ಇತರೆ (*)500-1200Coriander / ಧನಿಯಾLocal / ಸ್ಥಳೀಯ (*)6118-11900Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊHybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)200-1000Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*)133-2000Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿBitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*)800-2500Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿBottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*)600-2000Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿAshgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*)600-2000Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿGreen Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)400-3100Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿChilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)1000-2800Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿCowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)1300-1300Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿBanana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*)800-4000Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿBeans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*)1000-4500Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿGreen Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*)600-3500Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸುSweet Potato / ಗೆಣಸು (*)1000-2000Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*)1000-30000Others / ಇತರೆ (*)1651-3000Cabbage / ಎಲೆಕೋಸುCabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*)200-2000Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿLadies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*)600-2000Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿSnakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*)100-1800Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*)700-2200White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿWhite Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)1000-2200Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿCucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*)300-2000Rid-geguard / ಹೀರೇಕಾಯಿRidgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*)800-2500Raddish / ಮುೂಲಂಗಿRaddish / ಮೂಲಂಗಿ (*)300-2000Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿThondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*)1200-4200Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿCapsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)800-4000Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿGreen Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*)1200-2600Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿAlasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)2000-3000Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿDrumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*)1600-5000Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆChapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*)1500-3000Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿSweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)1002500Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿPeas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)9200-11200Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿSeemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*)800-2000Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸುKnool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*)600-2200Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆSuvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*)1000-2600Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುLime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*)400-5000Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿBunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*)1100-1900

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!