ತೆಂಗು – ಹೈಬ್ರೀಡ್ ತಳಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಿ.

by | Feb 21, 2020 | Coconut (ತೆಂಗು) | 0 comments

ಹೈಬ್ರೀಡ್ ತಳಿಗಳು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಲಾದ ಹೊಸ ತಳಿ.   ಹೈಬ್ರೀಡ್  ಎಂದರೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ನೀಡಬಲ್ಲ ತಳಿಗಳು. ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಬೆಳೆದರೆ ಬೇಗ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಕೊಯಿಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

 •  ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಬಹುತೇಕ ತಳಿಗಳು ಎತ್ತರದ ತಳಿಗಳು.
 • ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು 5-7 ವರ್ಷ ಬೇಕು.
 • ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹತ್ತಿರದ ಗಂಟಿನ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳಾದ ಗೆಂದಾಳಿ(COD, CYD) ಹಸಿರು (CGD Gangabondam) ತಳಿಗಳು ಇವೆ.
 • ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಎತ್ತರದ ತಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ  ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ  ಅದು ಹೊಸ ಗುಣದ ತಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹೀಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು  ಬಳಸಿ ಗಿಡ್ಡ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡ  ತಳಿಗಳ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
 • ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲದ ಗಂಡು ತಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ತಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು.

ಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ

ಚಂದ್ರ ಸಂಕರ:

 • ಇದು ಗಿಡ್ದ ತಳಿ (ಚೌಘಾಟ್ ಆರೆಂಜ್  ದ್ವಾರ್ಫ್ ) ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ತಳಿ  ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಸ್ಥಳೀಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ(DXT) ಸಂಕರಣ ಮಾಡಿ  ಪಡೆಯಲಾದ ತಳಿ.
 • ಇದು ಎಳನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಮರವೊಂದರ ಸರಾಸರಿ 110 ಕಾಯಿಗಳ ಇಳುವರಿ ನೀಡಬಲ್ಲುದು.
 • ನೀರಿನ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ತಳಿ.
 • ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತದ್ದು.
 • ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು (160-230 ಗ್ರಾಂ ಕಾಯಿಗೆ) ನೀಡಬಲ್ಲ ತಳಿ.
 • 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ.

ಕೇರ ಸಂಕರ:

 • ಇದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಸ್ಥಳೀಯ ಎತ್ತರದ ತಳಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಬೊಂಡ  ತಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕರಣ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಲಾದ ತಳಿ.
 • ಮರವೊಂದರ ಸರಾಸರಿ 106 ಕಾಯಿಗಳ ಇಳುವರಿ ನೀಡಬಲ್ಲುದು.
 • ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ.
 • ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ತಳಿ. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ.

ಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ:


 

 • ಇದು ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಎತ್ತರದ ತಳಿ ಮತ್ತು ಚೌಘಾಟ್ ಓರೆಂಜ್ ಡ್ವಾರ್ಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕರಣ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಲಾದ ತಳಿ.
 • ಮರವೊಂದರ ಸರಾಸರಿ 109 ಕಾಯಿಗಳ  ಇಳುವರಿ ನೀಡಬಲ್ಲುದು.
 • ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
 • ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ.
 • 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ.
 • ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ತಳಿ.
 • 1 ಕಾಯಿಗೆ 150-210 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೂಕ.

ಕಲ್ಪ ಸಂಮೃದ್ಧಿ:

 • ಇದು ಮಲಯನ್ ಹಳದಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಹಾಗೂ  ಪಶ್ಚಿಮಕರಾವಳಿಯ ಗಿಡ್ದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ತಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಲಾದ ತಳಿ.
 • ಇದು ಮರವೊಂದರ ಸರಾಸರಿ 117 ಕಾಯಿಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲುದು.
 • ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
 • ಎಳನೀರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ.
 • ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 • ತಿಳಿ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಪ ಸಂಕರ :

 • ಇದನ್ನು  ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಎತ್ತರದ ತಳಿ ಮತ್ತು ಚೌಘಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಜೊತೆ ಸಂಕರಣ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
 • ಇದು ಸುಮಾರು 84 ಕಾಯಿಯ ಇಳುವರಿ ನಿಡಬಲ್ಲುದು.
 • ಬೇರು ಸೊರಗುರೋಗ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ.
 • ತಿನ್ನುವ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಎಣ್ಣೆಯ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ.
 • ಎಳನೀರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹಚ್ಚ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ತಳಿ.

ಕಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಟ:

 • ಇದನ್ನು ಮಲಯನ್ ಹಳದಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು  ತಿಪಟೂರು ಟಾಲ್  ತಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಕರಣ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
 • ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
 • ತಿಳಿ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ತಳಿ.
 • ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಳನೀರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ.

ಹೈಬ್ರೀಡ್ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಗೊಂಚಲು

ಇದು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ತಳಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಳಿ ಸೂಕ್ತವೋ ಆ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ  ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಇದಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿಯ ಕೆಲವು ಬೀಜೋತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಸುವವರು ನಿಖಾರ ಇಳುವರಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಬಹು ಉದ್ದೇಶಿತ ತೆಂಗು ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಬೆಳೆದರೆ  ಉತ್ತಮ.

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

support@krushiabhivruddi.com
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!