ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ- ದಿನಾಂಕ 15-09-2021.

by | Sep 15, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), Arecanut (ಆಡಿಕೆ) | 0 comments

ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು  ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕನಿಷ್ಟ ಗರಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ  ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. 

ಊರು                  ದಿನಾಂಕ         ವಿಧ     ಒಟ್ಟು ಚೀಲ  ಕನಿಷ್ಟ    ಗರಿಷ್ಟ  ಸರಾಸರಿ

BANTWALA,       15/09/2021, Coca,            14, 10000, 22500, 20000

BANTWALA,       15/09/2021, New Variety, 12, 23500, 48000, 44000

BANTWALA,       15/09/2021, Old Variety,     2, 42500, 50500, 47500

BELTHANGADI,  14/09/2021, New Variety, 46, 28000, 48000, 38000

BELTHANGADI,  09/09/2021, Other,             9, 25000, 37500, 30000

BELTHANGADI,  09/09/2021, Coca,              3, 17000, 28000, 25000

BENGALURU,     15/09/2021, Other,          175, 50000, 52000, 51000

BHADRAVATHI,  14/09/2021, Rashi,          711, 49366, 54599, 53150

CHANNAGIRI,     14/09/2021, Rashi,        1348, 48809, 54099, 52212

CHITRADURGA, 14/09/2021, Api,                  2, 53739, 54169, 53989

CHITRADURGA, 14/09/2021, Bette,             40, 39619, 40000, 39849

CHITRADURGA, 14/09/2021, Kempugotu,   65, 32610, 33099, 32800

CHITRADURGA, 14/09/2021, Rashi,            15, 53229, 53679, 53459

HONNALI,            13/09/2021, Rashi,            17, 50191, 50191, 50191

KARKALA,           15/09/2021, New Variety,  18, 40000, 47000, 43000

KARKALA,            15/09/2021, Old Variety,     1, 46000, 50500, 50000

KUMTA,                15/09/2021, Chippu,          30, 36099, 39609, 39319

KUMTA,                15/09/2021, Coca,             25, 23109, 37019, 36789

KUMTA,                15/09/2021, Factory,        100, 17019, 23699, 22999

KUMTA,                15/09/2021, Hosa Chali,   225, 43599, 50010, 48569

KUMTA,                 09/09/2021, Hale Chali,       4, 40191, 44169, 43879

KUNDAPUR,         15/09/2021, Hosa Chali,     35, 36000, 46000, 42500

KUNDAPUR,         11/09/2021, Hale Chali,        1, 36000, 52000, 51500

PUTTUR,               15/09/2021, Coca,            244, 10500, 26000, 18250

PUTTUR,               15/09/2021, New Variety, 178, 33500, 48000, 40750

SAGAR,                 14/09/2021, Bilegotu,        10, 25889, 25889, 25889

SAGAR,                 14/09/2021, Chali,           128, 45099, 45099, 45099

SAGAR,                 14/09/2021, Kempugotu,     3, 38899, 38899, 38899

SAGAR,                 14/09/2021, Rashi,            65, 48009, 54409, 53899

SAGAR,                 14/09/2021, Sippegotu,       1, 23119, 25699, 23119

SAGAR,                 13/09/2021, Coca,               2, 15690, 40001, 38501

SHIVAMOGGA,     15/09/2021, Gorabalu,       25, 16160, 42099, 41159

SHIVAMOGGA,     15/09/2021, New Variety,    6,   50509, 53039, 52919

SHIVAMOGGA,     15/09/2021, Rashi,           175, 47069, 55199, 53899

SHIVAMOGGA,     14/09/2021, Saraku,           26, 52019, 76999, 67100

SHIVAMOGGA,     14/09/2021, Bette,              24, 45099, 55929, 54169

SIDDAPURA,         15/09/2021, Bilegotu,           5, 30099, 38099, 36599

SIDDAPURA,         15/09/2021, Chali,              45, 45369, 46529, 46299

SIDDAPURA,         15/09/2021, Coca,                3, 28699, 37899, 33899

SIDDAPURA,         15/09/2021, Kempugotu,      2, 30289, 34199, 33889

SIDDAPURA,         15/09/2021, Rashi,             21, 45469, 51299, 50799

SIDDAPURA,         15/09/2021, Tattibettee,       3, 42669, 47869, 44589

SIRA,                      13/09/2021, Other,             86, 9000, 48000, 44988

SIRSI,                     15/09/2021, Bette,              20, 32029, 49999, 44486

SIRSI,                     15/09/2021, Bilegotu,          23, 29099, 43500, 40922

SIRSI,                     15/09/2021, Chali,             175, 42099, 46399, 46038

SIRSI,                     15/09/2021, Rashi,            100, 40699, 52599, 50158

TIRTHAHALLI,       12/09/2021, Bette,               67, 41099, 55599, 55299

TIRTHAHALLI,       12/09/2021, EDI,                 11, 41214, 55599, 55199

TIRTHAHALLI,       12/09/2021, Gorabalu,        25, 36166, 44099, 43899

TIRTHAHALLI,       12/09/2021, Rashi,            149, 42009, 55699, 55199

TIRTHAHALLI,       12/09/2021, Saraku,            56, 46166, 74610, 67099

YELLAPURA,         14/09/2021, Bilegotu,            9, 35212, 39809, 37636

YELLAPURA,         14/09/2021, Chali,             159, 41312, 45969, 44099

YELLAPURA,         14/09/2021, Coca,               23, 24899, 35709, 32812

YELLAPURA,         14/09/2021, Kempugotu,       2, 30099, 36700, 34337

YELLAPURA,         14/09/2021, Rashi,             351, 48989, 52899, 50899

YELLAPURA,         14/09/2021, Tattibettee,       42, 41000, 48669, 45550

YELLAPURA,         13/09/2021, Api,                     1, 52099, 52099, 52099

ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಊರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ದರ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ.

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!