ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ?

ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು  ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ  ಫಸಲು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು.  ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ  ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೊರೆಯುವುದು ಮುಂದಿನ 32 ತಿಂಗಳ ನಂತರ.

 • ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ  ಅದರ ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಮೂಡಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿರಿ.
 • ಇದರೆ ಹುಟ್ಟು,(Innitiation)  ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಆಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಆಗಿನ ವಾತಾವರಣ , ಆರೈಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ:

 • ನಾವು ಕೊಡುವ ಪೋಷಕಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫಸಲಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು ಎಲೆಗಳಿಗೆ.
 • ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೂ  ತುದಿ ಭಾಗದ ಎಲೆಗಳು.
 • ನಂತರ ಬರುವ ಎಲೆಗಳ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ,(ಸುಮಾರು 6 ಮೀ). ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿಗಳೂ( 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉದ್ದ 1.5 ಮೀ)  ಉದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ.
 • ನಂತರ ಮರದ ಗರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರ ಶಿರ ಭಾಗ ಛತ್ರಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಪೊಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಮರದಲ್ಲಿ 30-40 ಹಸಿರು ಗರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
 • ಕೆಳಭಾಗದ ಗರಿಗಳು ಬೇಗ ಒಣಗಿ ಉದುರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಕಾಂಡದ ಲಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಹೂ ಗೊಂಚಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು.
ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಮರದ ಶಿರ ಭಾಗದ ಲಕ್ಷಣ – nature of high yielding coconut plant
ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಮರದ ಶಿರ ಭಾಗದ ಲಕ್ಷಣ

ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಹೂ ಗೊಂಚಲು:

 •  ಉತ್ತಮ  ಆರೈಕೆಯ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಮೂಡುತ್ತದೆ.
 • ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12-15 ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಬಿಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮರದ ಲಕ್ಷಣ.
 • ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಮರದ ಗರಿ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಂತರ ಅದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು70- 90 ದಿನಗಳು ಬೇಕು.
 • ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ  ಪ್ರತೀಯೊಂದು ಎಲೆ ಕಂಕುಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಕೆಲವು ಅನನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಹೊರಗೆ ಗೋಚರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಸಣ್ಣ ಮೊಳೆಗೆ ನಂತರ ಗರಿ ಉದುರಿ ಬೀಳುವಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಸುಮಾರು 1-1.5 ಮೀಟರು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 14-16 ಸೆಂ. ಮೀ. ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಅದು ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುದಿಯಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತೀ ಎಲೆ ಕಂಕುಳಲ್ಲೂ ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಇರಬೇಕು – every leaf execel should be a inflorescence

ಫಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ:

 • ನಿರಂತರ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು , ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಏಕ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಇದ್ದರೆ  ಪ್ರತೀ ಗೊನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ
 • ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಂದಿನ 32 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಹೂ ಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು  ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳೂ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕ  ಪ್ರಕಾರದ ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರೈತರು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದು, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು ಇದೇ ವರ್ಷ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ  ಮಾಡುವ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಇಳುವರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!