ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಇಂದಿನ ಖರೀದಿ ದರ-ದಿನಾಂಕ:23-09-2021

by | Sep 23, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | 0 comments

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 23-09-2021 ರಂದು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತು ಗಳಾದ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳ ಖರೀದಿ ದರ ಹೀಗೆ ಇದೆ.

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು:                            

Wheat / ಗೋಧಿ: ಕನಿಷ್ಟ ದರ  – ಗರಿಷ್ಟ ದರ

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ , 1950, 1985

Sona / ಸೋನ , 1421, 2200

Red / ಕೆಂಪು , 1360, 2600

White / ಬಿಳಿ , 1107, 4205

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1850, 1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 840, 3000

Medium / ಸಾಧಾರಣ , 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ , 4200, 4820

Sharabathi / ಶರಬತಿ , 1800, 2100

Other / ಇತರೆ , 2000, 2690

Paddy / ಭತ್ತ, ,

Paddy / ಭತ್ತ-1 , 1370, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 1546, 1546

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ , 1758, 2140

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1223, 1784

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ , 1227, 1227

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ , 1317, 2020

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1960, 2650

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ , 1200, 1850

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ , 1597, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು , 1693, 2027

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು , 1920, 1950

Rice / ಅಕ್ಕಿ, ,

Coarse / ದಪ್ಪ , 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) , 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ , 3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 , 3150, 4000

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ , 2580, 2580

Sona / ಸೋನ (*), 3500, 5200

Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ , 2900, 3000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ , 1321, 2600

Hansa / ಹಂಸ , 2200, 3600

Other / ಇತರೆ , 2400, 3637

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ:

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ , 1301, 19000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1229, 2070

Yellow / ಹಳದಿ , 1656, 1989

Popcorn / ಜೋಳದ ಅರಳು , 1405, 1900

Jowar / ಜೋಳ, ,

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ , 1007, 4800

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 908, 2651

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ , 1350, 1740

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1250, 1450

Bajra / ಸಜ್ಜೆ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 1277, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1400, 1600

Other / ಇತರೆ , 1500, 1750

Ragi / ರಾಗಿ, ,

Fine / ಉತ್ತಮ , 1523, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 1830, 3000

Red / ಕೆಂಪು , 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2056, 2211

Medium Fine / ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ , 3000, 3000

Other / ಇತರೆ , 1800, 2000

Navane / ನವಣೆ:

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 2325, 2743

Other / ಇತರೆ , 2000, 3400

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ:

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ , 3110, 3110

Sajje / ಸಜ್ಜೆ:

Sajje / ಸಜ್ಜೆ , 1419, 1690

Dry Fruits:

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ , 1000, 55000

Cotton / ಹತ್ತಿ:

BANNI / ಬನಿ, 1005, 7305

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. , 2500, 12890

, 11509, 11509

1670, 7970

Flowers:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ , 500, 1500

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ , 1000, 2500

Marygold :

Other / ಇತರೆ , 500, 700

Forest Products:

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 5000, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು:

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 , 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು , 5000, 13000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ:

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ , 2000, 5500

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು:

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 2000, 3900

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ , 1000, 1900

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ , 600, 1500

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ , 1000, 4300

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ , 700, 1400

Other / ಇತರೆ , 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್:

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ , 1800, 4000

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ:

Black / ಕಪ್ಪು , 2000, 3500

Green / ಹಸಿರು , 4000, 7500

White / ಬಿಳಿ , 3500, 5500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ:

Sapota / ಸಪೋಟ , 1600, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ:

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ , 700, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ:

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ , 500, 2200

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ:

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ , 2200, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು:

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ , 2000, 3500

Karbuja / ಕರಬೂಜ:

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ , 2000, 3000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ:

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ , 2000, 16000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ:

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ , 2200, 2500

Oil Seeds:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ):

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ , 4000, 7897

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ , 3289, 5719

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು , 4666, 4666

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ , 1510, 7140

Natte / ನಾಟಿ , 3009, 7229

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 3701, 5170

Other / ಇತರೆ , 1940, 7000

Sesamum / ಎಳ್ಳು:

Red / ಕೆಂಪು , 7651, 12000

White / ಬಿಳಿ , 9980, 14500

Black / ಕಪ್ಪು , 6119, 9400

Mustard / ಸಾಸುವೆ:

Other / ಇತರೆ  4669, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್:

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ , 4586, 7500

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ:

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ , 3005, 5909

Local / ಸ್ಥಳೀಯ , 4080, 5900

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ , 3568, 5455

Other / ಇತರೆ , 4580, 5600

Safflower / ಕುಸುಬೆ:

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ , 4160, 5300

Gingelly / ಎಳ್ಳು:

Other / ಇತರೆ , 7899, 8639

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ:

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ , 5285, 5409

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ:

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ , 1700, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ:

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ , 15000, 20200

Ball / ಬಾಲ್ , 15000, 16400

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ , 7800, 11000

Other / ಇತರೆ , 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ:

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ , 9500, 11500

Other:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ:

Big / ದೊಡ್ಡದು , 10000, 10000

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 9500, 9500

Other / ಇತರೆ ,9000, 10000

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದದ್ದು ಕಿಲೊ:31 ರೂ.

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ:

Achhu / ಅಚ್ಚು , 3000, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ , 2911, 4800

Unde / ಉಂಡೆ , 3500, 3800

Yellow / ಹಳದಿ , 3000, 3190

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು , 3000, 3150

PENTI / ಪೆಂಟಿ , 2740, 3620

Other / ಇತರೆ , 2900, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು, ,

Tender Coconut / ಎಳನೀರು , 6000, 25000

Plantation Crops;

Coco ಹಸಿ ಬೀಜ ಕಿಲೊ:40-45

Coco ಒಣ ಬೀಜ ಕಿಲೋ:160-180

ರಬ್ಬರ್:

RSS 4 kg:167.50

Lot :156

Scrap: 101 -109

ಕಾಫೀ: 50 kg

ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:6200

ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ: 138 kg

ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:13725

ಅರೆಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6300

ಏಲಕ್ಕಿ ಕಿಲೋ:  ಹಸುರು: 1772.00   1075.30

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು:

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 3034, 6400

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 3664, 5900

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು:

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*), 1229, 10500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು:

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*), 1008, 11000

Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*), 5100, 5100

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 4569, 6819

Medium / ಮಧ್ಯಮ , 4080, 5010

Green Peas / ಬಟಾಣಿ:

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 6000, 12000

Avare / ಅವರೆ, ,

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*), 1552, 6000

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ, ,

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*), 2022, 6800

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ), ,

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*), 4501, 8030

Moath / ಮೋತ್, ,

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*), 8000, 8500

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ,

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*), 2202, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ,

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*), 8000, 11000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ,

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*), 5850, 7000

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ,

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*), 8000, 12600

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ,

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*), 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ, ,

Tur / ತೊಗರಿ (*), 3212, 8000

White / ಬಿಳಿ (*), 4306, 5905

Red / ಕೆಂಪು (*), 5705, 6455

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ,

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*), 3010, 7200

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್, ,

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*), 8800, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*), 400, 6900

Other / ಇತರೆ (*), 4500, 10000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7639, 12509

Pepper / ಮೆಣಸು, ,

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*), 36019, 40899

Other / ಇತರೆ , 26000, 40572

Turmeric / ಅರಿಶಿನ:

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*), 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ (*), 8069, 8069

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ, ,

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*), 7700, 9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ), ,

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*), 4140, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*), 16000, 35000

Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*), 16000, 17000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*), 1699, 20000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 700, 20000

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*), 16500, 17000

Other / ಇತರೆ (*), 20000, 23000

ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*), 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*), 750, 2200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 200, 2011

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*), 200, 2400

Puna / ಪೂನ (*), 500, 2500

Telagi / ತೆಲಗಿ (*), 250, 2200

Other / ಇತರೆ (*), 200, 2500

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*), 1250, 1300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 500, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*), 450, 2500

Other / ಇತರೆ (*), 300, 1600

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 842, 2600

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*), 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ (*), 800, 1200

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*), 500, 900

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*), 500, 1800

Other / ಇತರೆ (*), 400, 1600

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 6500, 7800

Coriander / ಧನಿಯಾ (*), 8000, 8500

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 300, 1100

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*), 133, 2200

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*), 800, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*), 600, 2000

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*), 600, 2300

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 700, 3000

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 4500

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 1700, 1700

 Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*), 1000, 4000

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*), 1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*), 500, 4000

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*), 800, 2400

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*), 800, 5000

Others / ಇತರೆ (*), 1884, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*), 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*), 500, 2000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*), 100, 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*), 600, 2600

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 1200, 2000

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*), 300, 3400

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*), 1000, 3400

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*), 300, 1800

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*), 800, 3600

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 4500

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*), 1200, 2800

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 2000, 3200

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*), 600, 5020

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*), 1500, 3800

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 10000, 13000

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*), 800, 1600

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*), 600, 2000

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*), 1000, 2400

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!