ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ: 24-09-2021

by | Sep 24, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), Arecanut (ಆಡಿಕೆ) | 0 comments

ದಿನಾಂಕ 24-09-2021 ರ ಶುಕ್ರವಾರ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಡಿಕೆ ದರಗಳು ಹೀಗೆ ಇವೆ. ಚಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣುಸುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು  ಸಿರ್ಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ . ಯಲ್ಲಾಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲಿಗೆ 1000 ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಖರೀದಿಯ ಹುರುಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಚ್ದೆ. ಖಾಸಗಿ+ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಂಪು  ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

BANTWALA, 24/09/2021, Coca, 12, 10000, 25000, 22500

BANTWALA, 24/09/2021, New Variety, 91, 25000, 50000, 46000

BANTWALA, 24/09/2021, Old Variety, 7, 46000, 51500, 49000

BELTHANGADI, 23/09/2021, New Variety, 376, 23000, 50000, 40000

BELTHANGADI, 23/09/2021, Old Variety, 154, 38170, 51000, 45000

BELTHANGADI, 23/09/2021, Other, 20, 22600, 39000, 30000

BENGALURU, 23/09/2021, Other, 225, 50000, 52000, 51000

BHADRAVATHI, 24/09/2021, Rashi, 299, 49599, 52099, 50926

CHANNAGIRI, 23/09/2021, Rashi, 1852, 48059, 54099, 51324

CHITRADURGA, 24/09/2021, Api, 1, 51119, 51559, 51379

CHITRADURGA, 24/09/2021, Bette, 40, 40029, 40469, 40299

CHITRADURGA, 24/09/2021, Kempugotu, 60, 32900, 33300, 33100

CHITRADURGA, 24/09/2021, Rashi, 12, 50639, 51089, 50849

DAVANAGERE, 18/09/2021, Rashi, 304, 46283, 54179, 51180

HOLALKERE, 21/09/2021, Rashi, 138, 48099, 58099, 51107

HONNALI, 22/09/2021, Rashi, 5, 51901, 51901, 51901

HOSANAGAR, 24/09/2021, Bilegotu, 3, 30499, 36189, 30499

HOSANAGAR, 24/09/2021, Chali, 10, 42009, 46099, 45899

HOSANAGAR, 24/09/2021, Kempugotu, 51, 36899, 44589, 42699

HOSANAGAR, 24/09/2021, Rashi, 2288, 48699, 52399, 51699

HOSANAGAR, 24/09/2021, Sippegotu, 1, 18899, 26899, 18899

KARKALA, 24/09/2021, New Variety, 67, 44000, 50000, 47000

KUMTA, 24/09/2021, Chippu, 75, 36509, 42019, 41879

KUMTA, 24/09/2021, Coca, 35, 23099, 36189, 35689

KUMTA, 24/09/2021, Factory, 125, 15509, 23169, 22519

KUMTA, 24/09/2021, Hosa Chali, 500, 45509, 47689, 47269

KUMTA, 23/09/2021, Hale Chali, 6, 48099, 48099, 48099

KUNDAPUR, 18/09/2021, Hale Chali, 3, 36000, 52000, 51500

KUNDAPUR, 18/09/2021, Hosa Chali, 76, 36000, 46000, 42500

PUTTUR, 24/09/2021, Coca, 196, 10500, 26000, 18250

PUTTUR, 24/09/2021, New Variety, 34, 35500, 50000, 42750

SAGAR, 24/09/2021, Sippegotu, 83, 8019, 8019, 8019

SAGAR, 23/09/2021, Bilegotu, 27, 22569, 42001, 39899

SAGAR, 23/09/2021, Chali, 381, 37599, 48099, 47599

SAGAR, 23/09/2021, Coca, 7, 25020, 41601, 40199

SAGAR, 23/09/2021, Kempugotu, 10, 32569, 41199, 39099

SAGAR, 23/09/2021, Rashi, 236, 41699, 53019, 52599

SHIKARIPUR, 24/09/2021, Red, 170, 47500, 51180, 49000

SHIVAMOGGA, 24/09/2021, Bette, 18, 52019, 54600, 52219

SHIVAMOGGA, 24/09/2021, Gorabalu, 780, 16625, 41399, 40009

SHIVAMOGGA, 24/09/2021, New Variety, 5, 48039, 50599, 49499

SHIVAMOGGA, 24/09/2021, Rashi, 856, 46899, 53009, 51390

SHIVAMOGGA, 24/09/2021, Saraku, 26, 50100, 77300, 65400

SIDDAPURA, 24/09/2021, Bilegotu, 66, 36199, 42099, 41299

SIDDAPURA, 24/09/2021, Chali, 506, 45099, 48099, 47599

SIDDAPURA, 24/09/2021, Coca, 27, 30199, 38199, 36699

SIDDAPURA, 24/09/2021, Kempugotu, 5, 33889, 38759, 34689

SIDDAPURA, 24/09/2021, Rashi, 151, 47009, 50599, 49409

SIDDAPURA, 24/09/2021, Tattibettee, 13, 34699, 47099, 39149

SIRA, 20/09/2021, Other, 406, 9000, 52000, 51201

SIRSI, 24/09/2021, Bette, 26, 35899, 49499, 44373

SIRSI, 24/09/2021, Bilegotu, 47, 29699, 42139, 39469

SIRSI, 24/09/2021, Chali, 826, 41099, 48791, 47474

SIRSI, 24/09/2021, Rashi, 173, 46999, 51999, 50201

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Bette, 126, 49299, 55399, 55019

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, EDI, 6, 40277, 55309, 55019

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Gorabalu, 52, 37277, 43599, 42309

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Rashi, 174, 45099, 55619, 55309

TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Saraku, 104, 40166, 73529, 69529

YELLAPURA, 24/09/2021, Bilegotu, 25, 37012, 42011, 40499

YELLAPURA, 24/09/2021, Chali, 539, 42812, 48580, 47419

YELLAPURA, 24/09/2021, Coca, 77, 22612, 35612, 33412

YELLAPURA, 24/09/2021, Kempugotu, 10, 30122, 36899, 34899

YELLAPURA, 24/09/2021, Rashi, 344, 48919, 54000, 51899

YELLAPURA, 24/09/2021, Tattibettee, 39, 37800, 48119, 46179

YELLAPURA, 21/09/2021, Api, 1, 57998, 57998, 57998

ಮಾಹಿತಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!