ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ದರ ದಿನಾಂಕ: 21-09-2021 .

by | Sep 21, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) | 0 comments

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಇಂದಿನ ಖರೀದಿ (21-09-2021)  ದರ.

  

ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು:

ಗೋಧಿ: ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ  ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ.

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*), 1900, 2031

Sona / ಸೋನ (*), 1800, 2200

Red / ಕೆಂಪು (*), 1300, 2600

White / ಬಿಳಿ (*), 1227, 2889

H.D. / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1850, 1850

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1200, 3200

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*), 2800, 3100

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*), 4650, 4700

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*), 1800, 2200

Other / ಇತರೆ (*), 2000, 2000

Paddy / ಭತ್ತ:

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*), 1622, 2500

I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 1546, 2400

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*), 1780, 2247

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1451, 1771

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*), 1075, 1075

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*), 1317, 1950

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1900, 2620

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*), 1200, 1890

Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*), 1693, 2000

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*), 1693, 2006

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*), 1920, 2044

Rice / ಅಕ್ಕಿ:

Coarse / ದಪ್ಪ (*), 1900, 2700

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*), 4000, 5600

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 3600, 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2800, 4800

I. R. – 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*), 3480, 4500

Sona Medium / ಸೋನ ಸಾಧಾರಣ (*), 2380, 2380

Sona / ಸೋನ (*), 3500, 5200

Kattasambar / ಕಟ್ಟಾ ಸಾಂಬಾರ್ (*), 2900, 3000

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*), 1321, 2600

Hansa / ಹಂಸ (*), 2200, 2300

Other / ಇತರೆ (*), 1912, 4450

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ,

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1471, 2400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1229, 2100

Yellow / ಹಳದಿ (*), 1656, 1989

Jowar / ಜೋಳ, ,

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*), 1007, 4800

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1000, 2651

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*), 1425, 1820

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1250, 1400

Bajra / ಸಜ್ಜೆ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 1277, 2300

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1400, 1700

Other / ಇತರೆ (*), 1400, 1790

Ragi / ರಾಗಿ, ,

Fine / ಉತ್ತಮ (*), 1751, 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 1900, 3000

Red / ಕೆಂಪು (*), 2500, 3100

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2081, 2081

Other / ಇತರೆ (*), 1600, 2000

Navane / ನವಣೆ, ,

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 2200, 2668

Other / ಇತರೆ (*), 1829, 3400

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ, ,

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*), 5210, 5210

ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು:

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*), 1000, 55000

 ಹತ್ತಿ,Lakshmi / ಲಕ್ಷ್ಮಿ (*), 7370, 7540

BANNI / ಬನಿ (*), 2005, 7225

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*), 2500, 12890

(*), 1469, 7469

(*), 1670, 7970

Flowers:

Rose / ಗುಲಾಬಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 8000, 12000

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 15000, 25000

Marygold /, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4000, 6000

ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ:  

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*), 11000, 11200

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು, ,

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*), 4200, 17000

Fruits:

Apple / ಸೇಬು, ,

Kasmir/Shimla – II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*), 5000, 7000

Apple / ಸೇಬು (*), 5000, 16000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ, ,

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*), 1000, 5000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ,

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 2000, 3900

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*), 1000, 2000

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*), 600, 1600

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*), 1000, 4400

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*), 700, 1600

Other / ಇತರೆ (*), 2800, 3200

Pine Apple / ಅನಾನಸ್, ,

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*), 1500, 4000

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ,

Black / ಕಪ್ಪು (*), 2500, 3500

Green / ಹಸಿರು (*), 4000, 7500

White / ಬಿಳಿ (*), 3500, 4500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ, ,

Sapota / ಸಪೋಟ (*), 1800, 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ, ,

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*), 700, 2500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ,

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*), 500, 2000

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ, ,

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*), 2000, 4500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ,

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*), 2000, 3200

Karbuja / ಕರಬೂಜ, ,

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*), 1200, 3000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ, ,

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*), 500, 16000

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ, ,

Seethaphal / ಸೀತಾಫಲ (*), 1500, 2500

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು:

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ), ,

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*), 3519, 7711

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*), 3089, 5889

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*), 4666, 4666

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*), 1859, 7739

Natte / ನಾಟಿ (*), 2569, 7229

Other / ಇತರೆ (*), 1940, 6900

Sesamum / ಎಳ್ಳು, ,

Red / ಕೆಂಪು (*), 7651, 12000

White / ಬಿಳಿ (*), 9600, 14500

Black / ಕಪ್ಪು (*), 6201, 10214

Mustard / ಸಾಸುವೆ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4669, 9500

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್, ,

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*), 4000, 6004

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ, ,

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*), 3099, 6120

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 3759, 5509

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 3568, 5455

Other / ಇತರೆ (*), 3336, 5609

Safflower / ಕುಸುಬೆ, ,

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*), 3600, 5300

Gingelly / ಎಳ್ಳು, ,

Other / ಇತರೆ (*), 4712, 8669

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ, ,

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*), 5400, 5400

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ, ,

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*), 3650, 24131

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ, ,

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*), 15000, 17006

Small / ಸಣ್ಣ (*), 12000, 12000

Ball / ಬಾಲ್ (*), 16500, 16552

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*), 7800, 11000

Other / ಇತರೆ (*), 4500, 11000

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ,

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*), 9500, 12000

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು, ,

Gurellu / ಗುರೆಳ್ಳು (*), 8333, 8333

ಇತರ:

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ,

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*), 8000, 18500

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*), 8000, 16000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*), 1000, 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*), 10000, 12000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*), 10000, 20000

Other / ಇತರೆ (*), 10000, 10000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ, ,

Achhu / ಅಚ್ಚು (*), 3000, 5000

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*), 4200, 4500

Unde / ಉಂಡೆ (*), 3500, 4000

Yellow / ಹಳದಿ (*), 3000, 3230

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*), 2900, 3200

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*), 2700, 3630

Other / ಇತರೆ (*), 2750, 5000

Tender Coconut / ಎಳನೀರು, ,

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*), 6000, 24000

Coco :

ಹಸಿ ಬೀಜ ಕಿಲೋ 40-45

ಸಿಪ್ಪ ತೆಗೆದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಇಡಿ ಕಿಲೊ: 29-30

ರಬ್ಬರ್:

RSS 4:169-00

LOT 158-00

SCRAP:102-110

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು:

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು, ,

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*), 3333, 6400

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 2560, 6487

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*), 1218, 10500

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*), 1890, 11000

Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*), 4752, 4752

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*), 5869, 6989

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 6000, 12000

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*), 1552, 6000

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*), 1899, 6606

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*), 2202, 4200

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*), 8000, 11000

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*), 6000, 7500

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*), 8000, 12500

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*), 8500, 11000

Tur / ತೊಗರಿ (*), 2615, 8000

White / ಬಿಳಿ (*), 4306, 5905

Red / ಕೆಂಪು (*), 4511, 6819

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*), 3239, 7200

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*), 8800, 9000

ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತುಗಳು:

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*), 400, 6000

Other / ಇತರೆ (*), 8000, 10000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7639, 12509

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*), 35589, 40689

Other / ಇತರೆ (*), 26000, 40577

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*), 9000, 13000

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್, ,

Other / ಇತರೆ (*), 7669, 8069

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*), 7700, 9000

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*), 5010, 13000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*), 16000, 35000

Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*), 16000, 17000

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*), 12000, 12000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 700, 20000

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*), 16500, 17000

Other / ಇತರೆ (*), 20000, 23000

ಜಾಯೀ ಕಾಯಿ:190-200

ಜಾಯೀ ಪತ್ರೆ: 800-900

ದಾಳ್ಚಿನಿ: 500-800

ತರಕಾರಿಗಳು:

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ, ,

Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*), 1900, 2200

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*), 1400, 2200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 200, 2000

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*), 200, 2400

Puna / ಪೂನ (*), 500, 2200

Telagi / ತೆಲಗಿ (*), 200, 1650

Other / ಇತರೆ (*), 300, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ,

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*), 700, 700

Jalander / ಜಲಂಧರ್ (*), 1000, 1400

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 800, 2000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*), 500, 2500

Other / ಇತರೆ (*), 300, 1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 910, 2200

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*), 500, 4200

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Round / ರೌಂಡ್ (*), 600, 1200

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*), 500, 800

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*), 400, 1800

Other / ಇತರೆ (*), 500, 1200

Coriander / ಧನಿಯಾ, ,

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*), 5189, 11900

Coriander / ಧನಿಯಾ (*), 8000, 8500

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ,

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*), 300, 1200

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*), 133, 2000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ,

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*), 800, 2500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ, ,

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*), 600, 2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*), 600, 1700

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 3000

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 2600

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ, ,

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 1700, 1700

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ,

Banana – Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*), 800, 4000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ,

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*), 1000, 4000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ,

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*), 600, 4200

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ,

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*), 875, 2000

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್, ,

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*), 1100, 6200

Others / ಇತರೆ (*), 1938, 3000

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು, ,

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*), 200, 2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ, ,

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*), 400, 2200

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ, ,

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*), 100, 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್, ,

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*), 700, 2600

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ, ,

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 1400, 1800

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ, ,

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*), 300, 2000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ, ,

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*), 800, 3000

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ, ,

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*), 300, 2400

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ,

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*), 800, 2400

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ,

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*), 600, 4000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ, ,

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*), 1200, 2600

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ, ,

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*), 2000, 3000

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ,

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*), 1500, 4000

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ, ,

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*), 1800, 3800

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ,

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*), 100, 2500

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ,

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*), 11000, 13000

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ,

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*), 800, 1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು, ,

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*), 600, 2000

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ, ,

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*), 1000, 2700

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ,

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*), 400, 3800

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ, ,

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*), 1200, 2000

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!