ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ – ದಿನಾಂಕ 16-09-2021

by | Sep 16, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), Arecanut (ಆಡಿಕೆ) | 0 comments

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ 16-09-2021 ರ ಖರೀದಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ.

ಪ್ರದೇಶ               ದಿನಾಂಕ          ವಿಧ     ಅವಕ  ಕನಿಷ್ಟ    ಗರಿಷ್ಟ      ಸರಾಸರಿ

 • BANTWALA, 16/09/2021, ಕೋಕಾ, 20, 10000, 22500, 20000
 • BANTWALA, 16/09/2021, ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ, 18, 23500, 48000, 44000
 • BANTWALA, 16/09/2021, ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ, 4, 42500, 50500, 47500
 • BELTHANGADI, 15/09/2021, ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ, 22, 24000, 48000, 40000
 • BENGALURU, 16/09/2021, Other, 177, 50000, 52000, 51000
 • BHADRAVATHI, 14/09/2021, Rashi, 711, 49366, 54599, 53150
 • CHANNAGIRI, 16/09/2021, Rashi, 1064, 45099, 54899, 51562
 • CHITRADURGA, 14/09/2021, Api, 2, 53739, 54169, 53989
 • CHITRADURGA, 14/09/2021, Bette, 40, 39619, 40000, 39849
 • CHITRADURGA, 14/09/2021, Kempugotu, 65, 32610, 33099, 32800
 • CHITRADURGA, 14/09/2021, Rashi, 15, 53229, 53679, 53459
 • HONNALI, 15/09/2021, Rashi, 11, 51201, 54509, 53399
 • HULIYAR, 15/09/2021, Red, 13, 39636, 39636, 39636
 • KARKALA, 16/09/2021, New Variety, 10, 40000, 48000, 43000
 • KARKALA, 15/09/2021, Old Variety, 1, 46000, 50500, 50000
 • KUMTA, 16/09/2021, Chippu, 4, 37569, 41256, 40899

KUMTA, 16/09/2021, Coca, 2, 27600, 39099, 38429

KUMTA, 16/09/2021, Hale Chali, 4, 46099, 46099, 46099

KUMTA, 16/09/2021, Hosa Chali, 17, 43456, 47069, 46769

KUMTA, 15/09/2021, Factory, 100, 17019, 23699, 22999

 • KUNDAPUR, 16/09/2021, Hosa Chali, 7, 36000, 46000, 42500

KUNDAPUR, 11/09/2021, Hale Chali, 1, 36000, 52000, 51500

 • MADIKERI, 16/09/2021, Raw, 245, 44328, 44328, 44328
 • PUTTUR, 16/09/2021, Coca, 299, 10500, 26000, 18250
 • PUTTUR, 16/09/2021, New Variety, 107, 33500, 48000, 40750
 • SAGAR, 16/09/2021, Bilegotu, 17, 23800, 41269, 38599

SAGAR, 16/09/2021, Chali, 184, 37029, 46099, 45599

SAGAR, 16/09/2021, Coca, 21, 30001, 41701, 40299

SAGAR, 16/09/2021, Kempugotu, 6, 29169, 42570, 39899

SAGAR, 16/09/2021, Rashi, 177, 34899, 54729, 53699

SAGAR, 16/09/2021, Sippegotu, 22, 23169, 27859, 26119

 • SHIKARIPUR, 16/09/2021, Rashi, 264, 46430, 55830, 51100
 • SHIVAMOGGA, 16/09/2021, Bette, 36, 52000, 55300, 54499

SHIVAMOGGA, 16/09/2021, Gorabalu, 33, 16169, 42158, 41099

SHIVAMOGGA, 16/09/2021, Rashi, 299, 47509, 55099, 53899

SHIVAMOGGA, 16/09/2021, Saraku, 35, 50100, 74909, 66300

SHIVAMOGGA, 15/09/2021, New Variety, 6, 50509, 53039, 52919

 • SIDDAPURA, 16/09/2021, Bilegotu, 16, 37499, 39099, 37899

SIDDAPURA, 16/09/2021, Chali, 89, 45099, 46939, 46529

SIDDAPURA, 16/09/2021, Coca, 8, 28699, 38890, 36899

SIDDAPURA, 16/09/2021, Kempugotu, 3, 33269, 34199, 33699

SIDDAPURA, 16/09/2021, Rashi, 28, 47590, 51459, 51199

SIDDAPURA, 16/09/2021, Tattibettee, 2, 34109, 45899, 39699

 • SIRA, 13/09/2021, Other, 86, 9000, 48000, 44988
 • SIRSI, 16/09/2021, Bette, 13, 28099, 47999, 44282

SIRSI, 16/09/2021, Bilegotu, 16, 32899, 43649, 41079

SIRSI, 16/09/2021, Chali, 194, 45199, 47381, 46580

SIRSI, 16/09/2021, Rashi, 61, 46222, 52099, 49959

 • TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Bette, 67, 41099, 55599, 55299

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, EDI, 11, 41214, 55599, 55199

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Gorabalu, 25, 36166, 44099, 43899

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Rashi, 149, 42009, 55699, 55199

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Saraku, 56, 46166, 74610, 67099

 • TUMAKURU, 15/09/2021, Rashi, 245, 51200, 53200, 52500
 • YELLAPURA, 16/09/2021, Bilegotu, 5, 35812, 40809, 39312

YELLAPURA, 16/09/2021, Chali, 75, 41218, 47699, 46299

YELLAPURA, 16/09/2021, Coca, 35, 27618, 34299, 32109

YELLAPURA, 16/09/2021, Kempugotu, 1, 33019, 36899, 34299

YELLAPURA, 16/09/2021, Rashi, 355, 49019, 54765, 51499

YELLAPURA, 16/09/2021, Tattibettee, 17, 41999, 48669, 45669

YELLAPURA, 13/09/2021, Api, 1, 52099, 52099, 52099

ರೈತರು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದೆ ದರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!