ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ – ದಿನಾಂಕ 16-09-2021

ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ 16-09-2021 ರ ಖರೀದಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ.

ಪ್ರದೇಶ               ದಿನಾಂಕ          ವಿಧ     ಅವಕ  ಕನಿಷ್ಟ    ಗರಿಷ್ಟ      ಸರಾಸರಿ

 • BANTWALA, 16/09/2021, ಕೋಕಾ, 20, 10000, 22500, 20000
 • BANTWALA, 16/09/2021, ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ, 18, 23500, 48000, 44000
 • BANTWALA, 16/09/2021, ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ, 4, 42500, 50500, 47500
 • BELTHANGADI, 15/09/2021, ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ, 22, 24000, 48000, 40000
 • BENGALURU, 16/09/2021, Other, 177, 50000, 52000, 51000
 • BHADRAVATHI, 14/09/2021, Rashi, 711, 49366, 54599, 53150
 • CHANNAGIRI, 16/09/2021, Rashi, 1064, 45099, 54899, 51562
 • CHITRADURGA, 14/09/2021, Api, 2, 53739, 54169, 53989
 • CHITRADURGA, 14/09/2021, Bette, 40, 39619, 40000, 39849
 • CHITRADURGA, 14/09/2021, Kempugotu, 65, 32610, 33099, 32800
 • CHITRADURGA, 14/09/2021, Rashi, 15, 53229, 53679, 53459
 • HONNALI, 15/09/2021, Rashi, 11, 51201, 54509, 53399
 • HULIYAR, 15/09/2021, Red, 13, 39636, 39636, 39636
 • KARKALA, 16/09/2021, New Variety, 10, 40000, 48000, 43000
 • KARKALA, 15/09/2021, Old Variety, 1, 46000, 50500, 50000
 • KUMTA, 16/09/2021, Chippu, 4, 37569, 41256, 40899

KUMTA, 16/09/2021, Coca, 2, 27600, 39099, 38429

KUMTA, 16/09/2021, Hale Chali, 4, 46099, 46099, 46099

KUMTA, 16/09/2021, Hosa Chali, 17, 43456, 47069, 46769

KUMTA, 15/09/2021, Factory, 100, 17019, 23699, 22999

 • KUNDAPUR, 16/09/2021, Hosa Chali, 7, 36000, 46000, 42500

KUNDAPUR, 11/09/2021, Hale Chali, 1, 36000, 52000, 51500

 • MADIKERI, 16/09/2021, Raw, 245, 44328, 44328, 44328
 • PUTTUR, 16/09/2021, Coca, 299, 10500, 26000, 18250
 • PUTTUR, 16/09/2021, New Variety, 107, 33500, 48000, 40750
 • SAGAR, 16/09/2021, Bilegotu, 17, 23800, 41269, 38599

SAGAR, 16/09/2021, Chali, 184, 37029, 46099, 45599

SAGAR, 16/09/2021, Coca, 21, 30001, 41701, 40299

SAGAR, 16/09/2021, Kempugotu, 6, 29169, 42570, 39899

SAGAR, 16/09/2021, Rashi, 177, 34899, 54729, 53699

SAGAR, 16/09/2021, Sippegotu, 22, 23169, 27859, 26119

 • SHIKARIPUR, 16/09/2021, Rashi, 264, 46430, 55830, 51100
 • SHIVAMOGGA, 16/09/2021, Bette, 36, 52000, 55300, 54499

SHIVAMOGGA, 16/09/2021, Gorabalu, 33, 16169, 42158, 41099

SHIVAMOGGA, 16/09/2021, Rashi, 299, 47509, 55099, 53899

SHIVAMOGGA, 16/09/2021, Saraku, 35, 50100, 74909, 66300

SHIVAMOGGA, 15/09/2021, New Variety, 6, 50509, 53039, 52919

 • SIDDAPURA, 16/09/2021, Bilegotu, 16, 37499, 39099, 37899

SIDDAPURA, 16/09/2021, Chali, 89, 45099, 46939, 46529

SIDDAPURA, 16/09/2021, Coca, 8, 28699, 38890, 36899

SIDDAPURA, 16/09/2021, Kempugotu, 3, 33269, 34199, 33699

SIDDAPURA, 16/09/2021, Rashi, 28, 47590, 51459, 51199

SIDDAPURA, 16/09/2021, Tattibettee, 2, 34109, 45899, 39699

 • SIRA, 13/09/2021, Other, 86, 9000, 48000, 44988
 • SIRSI, 16/09/2021, Bette, 13, 28099, 47999, 44282

SIRSI, 16/09/2021, Bilegotu, 16, 32899, 43649, 41079

SIRSI, 16/09/2021, Chali, 194, 45199, 47381, 46580

SIRSI, 16/09/2021, Rashi, 61, 46222, 52099, 49959

 • TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Bette, 67, 41099, 55599, 55299

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, EDI, 11, 41214, 55599, 55199

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Gorabalu, 25, 36166, 44099, 43899

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Rashi, 149, 42009, 55699, 55199

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Saraku, 56, 46166, 74610, 67099

 • TUMAKURU, 15/09/2021, Rashi, 245, 51200, 53200, 52500
 • YELLAPURA, 16/09/2021, Bilegotu, 5, 35812, 40809, 39312

YELLAPURA, 16/09/2021, Chali, 75, 41218, 47699, 46299

YELLAPURA, 16/09/2021, Coca, 35, 27618, 34299, 32109

YELLAPURA, 16/09/2021, Kempugotu, 1, 33019, 36899, 34299

YELLAPURA, 16/09/2021, Rashi, 355, 49019, 54765, 51499

YELLAPURA, 16/09/2021, Tattibettee, 17, 41999, 48669, 45669

YELLAPURA, 13/09/2021, Api, 1, 52099, 52099, 52099

ರೈತರು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದೆ ದರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!