ಎರೆಹುಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ.

ಎರೆಹುಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತವ

ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಂಪಧ್ಭರಿತ ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬೆಳೆಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಕೆಲಸ  ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು.

ಎರೆಹುಳ ಏನು?

 • ಎರೆಹುಳು ಎಂಬ ದುಂಡು ಹುಳ (ಅನೆಲಿಡಾ) ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಯು  ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು  ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದನ್ನು  ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಧ್ಬುತ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು  ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ  ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ರೈತರ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತರ್ಧ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ.
ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಎರೆಹುಳುಗಳು. ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇವೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದವುಗಳೇ.

ಎರೆಹುಳು ಪ್ರಕಾರಗಳು:

 • ಎರೆ ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು.
 •  ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುಳುಗಳು, ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕುವವುಗಳು.
 • ಇದನ್ನು  Humus formers  ಎಂದು  ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
 • ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂವಾಸಿ ಹುಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಡಿಯಾಗಿ ಹಿಕ್ಕೆಯಾದ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
 • ಇವುಗಳನ್ನು Humus feeders ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
 • ಇವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೂ  ಆಳದಲ್ಲೂ  ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಮಣ್ಣನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಎರೆಹುಳು ಕೆನ್ನೆತ್ತರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವವು  ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

 ವಿದೇಶೀ ಎರೆ ಹುಳು:

 • ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
 • ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು ಅದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬರೇ ನಗಣ್ಯ.
 • ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭೂವಾಸಿ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
 • ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ  ಎರೆ ಹುಳುಗಳು  ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ  ಸೂಕ್ತವಾದವುಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ  ಯುಡ್ರಿಲಸ್ ಯುಜೆನೀ Eudrilus eugeniae  ಎಂಬುದು  ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ.
 • ಅಯ್ಸೀನಿಯಾ  ಪೊಟಿಡಾ  Eisenia fetida ಇದು ಜರ್ಮನಿ ಮೂಲದ್ದೂ ಆಗಿದೆ.
 • ಮತ್ತೆರಡು ಪೆರಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‍ಕಾವೇಟಸ್  Perionyx excavatus ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪಿಟೋ ಮೌರಿಟ್ಟಿ  Lampito mauritii ಇವು (ಹಿಮಾಲಯ ಮೂಲದ)ದೇಶಿಯ ಹುಳುಗಳು.
 • ಇವು  ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಭಕ್ಷಿಸಿ ಹಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
 • ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು  ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಇವು ಸೂಕ್ತ  ಎಂದು ವಿದೇಶೀ ಮೂಲದ ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನೇ  ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ:

 • ಎರೆಹುಳುಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಭಕ್ಷಕಗಳು. ಅದನ್ನು ಅವು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು  ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು  ಹಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತವೆ.
 • ಈ ರೀತಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಹಿಕ್ಕೆಗೆ ಎರೆಹುಳದ ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವುದೇ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಬೆಳೆ ಪೋಷಕವಾಗಲೀ, ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಲೀ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಅದು ತಿಂಡಿಯಂತೆ ಲದ್ದಿ, ಸಂಗದಂತೆ ಬುದ್ದಿ ಎಂಬಂತೆ. ನಾವು ಹಾಕುವ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಸಗಣಿ, ಸೊಪ್ಪು ತರಗೆಲೆ, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಳಿಯಬಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾರವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ.
 • ಅವು ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೊಡ್ದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಧ ಕಳಿತ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಜೈವಿಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ.

ಹುಳುಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇನು:

ವಿದೇಶೀ ಹುಳುಗಳು ಚಹಾ ಹುಡಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
 • ಎರೆ ಹುಳುಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳ ಚರ್ವಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
 • ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲು ಅದು ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ,
 • ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ನಿವಾಸಿ ಎರೆಹುಳುಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಭೂವಾಸಿ ಹುಳುಗಳ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ.
 • ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಬುದರ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲು ಭೂವಾಸೀ ಎರೆ ಹುಳುಗಳೇ ಬೇಕು.
 • ಭೂವಾಸೀ ಎರೆಹುಳುಗಳಿಗೆ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರವೇ ಆಗಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಚ್ಚಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕುರಿ, ಆಡು, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸಸ್ಯ ಜನ್ಯ ಹಿಂಡಿಗಳೂ ಆಗುತ್ತವೆ.
 • ಇವು ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಮಣ್ಣು ರೂಪದ ತ್ಯಾಜ್ಯ , ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ.

ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಅಧಿಕ ಬಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ.

end of the article:——————————————————————————————————
search words: falsehood of Wormi compost # indigenous worms# soil born worms #soil conditioner worms#  soil # humus feeder worms#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!