ರಸಾವರಿಯಿಂದ 50% ಕೆಲಸ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

by | Sep 8, 2021 | Irrigation (ನೀರಾವರಿ) | 0 comments

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ  ಕೆಲವು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಕರ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೆಂಚುರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

 • ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ವಾಲ್ವ್ ಹಾಕಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಪಥ ಬದಲಿಸಿ  ಹರಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಿಯಮದಂತೆ  ಪೋಷಕಗಳು ಹೀರಲ್ಪಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
 • ಯಾವ ದ್ರವ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದು ವೆಂಚುರಿ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪು ಮತ್ತು ವಾಲ್ವ್ ಗಳು.
 • ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ  ಹಾಗೂ ಹೀರುವಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದು ತುಂಬಾ ಮಿತವ್ಯಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ..

ಫರ್ಟಿಗೇಶನ್ ಟ್ಯಾಂಕು:

 • ಇದರ ಸಿದ್ದಾಂತ ವೆಂಚುರಿಯಂತೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವ ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಪೈಪಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟಾಂಕಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಟಾಂಕಿಯ ಒಳ ಸೇರಿದ ನೀರು ಒಳಗಿರುವ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ  ಹೊರ ಹರಿದು ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಸಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನನುಕೂಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ (head) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
venture system

ರೈತರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು:

 • ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್  ಪಂಪು ಮೂಲಕ  ನೀರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಉಣಿಸುವುದು.
 • ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ಕಲಸಿಟ್ಟ  ಟಾಂಕಿಯಿಂದ  ಪವರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ನ  ಪಂಪು ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ  ಪಂಪಿನ ಹೀರು ಭಾಗಕ್ಕೆ  ಅಥವಾ ಡಿಶ್ಚಾರ್ಜ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
 • ಎರಡೂ ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಪಂಪಿನ  ಡಿಶ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವಲಂಭಿಸಿ ಬೇಗ – ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪು ಮೂಲಕ: 

 • ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ  ಟಾಂಕಿಯಿಂದ ಒಂದು ½  ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಪಂಪುನ ಮೂಲಕ (ಅಧಿಕ ಹೆಡ್ ಉಳ್ಳದ್ದು) ನೀರು ಹರಿಯುವ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
 • ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಪಂಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಜೆಟ್  ಪಂಪಿನ ಫುಟ್ ವಾಲ್ವ್:

 • ಇದನ್ನು ವೆಂಚುರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂತೆ  ಪೈಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಂಚುರಿ ಬದಲು ಎರಡು  ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಫುಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಟಾಂಕಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪಂಪು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ವ್ ಎಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಥ ಬದಲಿಸಿ  ಹರಿದು ತನ್ನ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹೀರಿ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ  ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ – ಮೋಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಫುಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ:

 •  ಕೆರೆ, ಹೊಳೆ ನೀರಿನಿಂದ  ಮೊನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಪು ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಪುಟ್ವಾಲ್ ನ ತೂತಿಗೆ 12-16 ಎಂ ಎಂ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಪಿ ಪೈಪು ಜೋಡಿಸಿ, ಪಂಪಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿ ಟಾಂಕಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಹಾಕಿ
 •  ಪಂಪಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡುವ 10-20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಇದರ ವಾಲ್ವ್  ತೆರೆದು ಪಂಪು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಕೊಂಡು  ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ  ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲದೆ ಕಸ ಇಲ್ಲದ ಸಾವಯವ ಸಾರವನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮ್ಯುರೇಟ್ ಅಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.

 • ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಬಂದಿವೆ.
 • ಇದನ್ನು ಪೈಪು ಲೈನಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಸಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಸಾವರಿ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು  ನಾವೇ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವ ಕೆಲಸದ ಆಳುಗಳೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

end of the article: Fertigation# labour saving# Yield incresae # Fertiliser application#  manuring# soluble fertiliser application#  new technology in fertliser application#
 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

[email protected]
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!